Menu

Akty prawa miejscowego

Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie przyjęte w dniu 27 września 2016r.

2016

NR XXVI/228/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę NR XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.4614

Ogłoszony: 13.10.2016

NR XXVI/229/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/205/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.4615

Ogłoszony: 13.10.2016

NR XXVI/230/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/203/2016 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.4616

Ogłoszony: 13.10.2016

NR XXVI/231/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę NR XXIV/202/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.4617

Ogłoszony: 13.10.2016

NR XXVI/232/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 września 2016 r.

zmieniającą uchwałę NR XXIV/201/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.4618

Ogłoszony: 13.10.2016

Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie przyjęte w dniu 6 lipca 2016r.

2016

NR XXIV/201/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r

UCHWAŁA NR XXIV/201/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3515

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego –opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3516

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/203/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/203/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2016.3517

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/204/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE  z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/204/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego –opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3518

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego –opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3519

Ogłoszony: 14.07.2016 rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2016.3872

Ogłoszony: 10.08.2016

Zmiany Uchwał Rady Miejskiej w Głogowie przyjęte w dniu 30 lipca 2013r

2013

Nr XLVII/306/13
z dnia 30 lipca 2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana 3.09.13 r. poz. 4848

Nr XLVII/307/13
z dnia 30 lipca 2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/228/12 Rady miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana 3.09.13 r. poz. 4849 z mocą obowiązującą od 1 października 2013 r.

Nr XLVII/308/13
z dnia 30 lipca 2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/227/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana 3.09.13 r. poz. 4850 z mocą obowiązującą od 1 października 2013 r.

Nr XLVII/309/13
z dnia 30 lipca 2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana 3.09.13 r. poz. 4850

Nr XLVII/310/13
z dnia 30 lipca 2013 r.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana 5.09.13 r. poz. 4907 z mocą obowiązującą od 1 października 2013 r.

Nr XLVIII/315/13

z dnia 17 września 2013 r.

Uchwała w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana opublikowany 13.11.13 poz. 5687

L/322/13 z dnia

22 października 2013 r.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana opublikowany 26.11.13 poz. 5959

 

Zmiany Uchwał Rady Miejskiej w Głogowie przyjęte w dniu 14 maja 2013r.

2013

Nr XLI/266/13
z dnia 26 lutego 2013 r.

Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – opublikowana 4.06.2013 poz. 3469

Nr XLIII/285/13
z dnia 14 maja 2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/227/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1.07.2013 r. opublikowana 27.05.13 r. poz. 3355

Nr XLIII/286/13
z dnia 14 maja 2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/228/12 Rady miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1.07.2013 r. opublikowana 27.05.13 r. poz. 3356

Nr XLIII/287/13
z dnia 14 maja 2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1.07.2013 r. opublikowana 27.05.13 r. poz. 3357

Nr XLIII/288/13
z dnia 14 maja 2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/230/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1.07.2013 r. opublikowana 27.05.13 r. poz. 3358

Nr XLIII/289/13
z dnia 14 maja 2013 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/231/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1.07.2013 r. opublikowana 07.06.13 r. poz. 3582

 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi – Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie przyjęte w dniu 20 listopada 2012r.

2012

Nr XXXVI/226/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – opublikowana 3.12.12 poz. 4459

Nr XXXVI/227/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. – opublikowana 3.12.12 poz. 4460

Nr XXXVI/228/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. – opublikowana 3.12.12 poz. 4461

Nr XXXVI/229/12 
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – opublikowana 4.01.13 r. poz. 70

Nieważność § 7 ust. 1 we fragmencie „o estetycznych”, §18 ust. 1 we fragmencie „i oznakowania”, ust. 2, ust. 4 § 20 ust. 3, ust. 4 we fragmencie „w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym” stwierdzona prawomocnym wyrokiem WSA z dnia 23 maja 2013 r. II S.A./Wr 224/13

Nr XXXVI/230/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. – opublikowana 3.12.12 poz. 4462

Nr XXXVI/231/12
z dnia 20 listopada 2012 r.


Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. – opublikowana 3.12.12 poz. 4463

Nr XXXVI/232/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – opublikowana 3.12.12 r. poz. 4464

Nr XXXVI/233/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – opublikowana 17.12.12 r. poz. 4941

 

Godziny pracy

  • Poniedziałek 07:30 - 15:30
  • Wtorek 07:30 - 15:30
  • Środa 07:30 - 15:30
  • Czwartek 07:30 - 15:30
  • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Komunalnego
Robert Myśków tel. 76 726-54-80
Urząd Miejski w Głogowie
ul. Rynek 10 , pokój 243

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Komunalny
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

Kierownik - Dagmara Twardy tel. 76 853 38 18
Inspektor - Malwina Nadobna-Wiznerowicz tel. 76 853 38 14
Inspektor - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 16
Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13 

Dział Księgowości:
Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 573
Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji
Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15
Referent - Agata Ławiak  tel. 76 853 38 15