Informujemy, że z dniem 01.04.2021 r. Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
przeniesiony został do budynku Urzędu Miejskiego przy Rynku 10


Prezydent Miasta Głogowa informuje o  zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin 60 dni (od dnia zamieszczenia tej informacji) na złożenie  przez właścicieli w/w nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Więcej informacji - czytaj więcej

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Herb miasta GłogówJest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działaniach w zakresie ekologii

Strona internetowa DGL EKO(Link otwiera się w nowym oknie)

 


Uwaga! Zmiany w PSZOK!

Uwaga! Zmiany w PSZOK!

1 sierpnia 2020r.wprowadzone zostaną zmiany dotyczące funkcjonowania

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.

Punkty te czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 (przerwa techniczna 13.00 – 13.30) oraz w sobotę 8.00-16.00 (przerwa techniczna 11.00-11.30).

PSZOK-i znajdują się w dwóch miejscach:.
PSZOK - ul. Przemysłowa 7a - tel. 515 224 608
PSZOK - ul. Transportowa 6 - tel. 507 727 963

Uwaga!  Dwie dodatkowe godziny w piątki otwarcia PSZOK przy ul. Przemysłowej 7a.

Dodatkowo, w odpowiedzi na sugestie mieszkańców wydłuża się
w sierpniu i we wrześniu godziny funkcjonowania PSZOK-u przy ul. Przemysłowej 7a.
W każdy piątek PSZOK przy ul. Przemysłowej 7a czynny będzie w godz. 10.00-20.00.

 

Godziny funkcjonowania PSZOK

Ul. Transportowa 6

Ul. Przemysłowa 7a

Poniedziałek

10.00-18.00

10.00-18.00

Wtorek

10.00-18.00

10.00-18.00

Środa

10.00-18.00

10.00-18.00

Czwartek

10.00-18.00

10.00-18.00

Piątek

10.00-18.00

10.00-20.00 (sierpień-wrzesień)

Sobota

8.00-16.00

8.00-16.00

Niedziela

Nieczynne

Nieczynne

Przerwy techniczne poniedziałek -piątek 13.00 – 13.30; sobota – 11.00 - 11.30.

Ważne!!! W przypadku konieczności oddania większej ilości odpadów BIO prosimy o ich bezpośredni transport na ul. Komunalną 3 (PSZOK przy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

PSZOK ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 - tel. 76 745 83 11

 

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559