Menu

Konkursy ekologiczne prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Rozpoczynamy konkurs : Zostań Mistrzem Segregacji

Oddaj do PSZOK! Zbieraj punkty! Wygrywaj nagrody!

Start 1 października 2018r.

 

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Głogowa i GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.

Szczegóły konkursu w Regulaminie Konkursu


 

Nowy konkurs ekologiczny - startujemy 04.09 - 17.09.2018 r. KONKURS PLASTYCZNY (EKOLOGICZNY) "ALE PSZOK" w ramach Głogowskich Dni Recyklingu 2018.


KONKURS PLASTYCZNY (EKOLOGICZNY) "ALE PSZOK"

Termin 04 – 17 września 2018 r.

Skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych głogowskich placówek oświatowych.
Przedmiotem Konkursu jest stworzenie pracy w dowolnej technice plastycznej, której tematem przewodnim będzie przedstawienie sposobów na ograniczenie wytwarzania odpadów oraz sposobów na ich właściwe zagospodarowanie, poprzez segregację w PSZOK-ach.

Prace przyjmowane będą w dniach 13–17 września 2018r. w godzinach od 8.00 do 14.00 wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik do Regulaminu konkursu) w DGOK przy ul. Poczdamskiej 1.
Brak wypełnionego formularza zgłoszeniowego powoduje, że praca zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę w Konkursie.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu dostępne są w głogowskich placówkach oświatowych. W ramach realizacji tego zadania przewiduje się wyłonienie laureatów I, II i III miejsca z podziałem na klasy pierwsze, drugie i trzecie (zostanie nagrodzonych łącznie 9 osób). Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody (plecaki, bidony oraz gry edukacyjne).

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Plastycznego odbędzie się w dniu 24.09.2018r. o godzinie 10.30 w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Głogowie.

Regulamin i oświadczenie do pobrania.

Oświadczenie do pobrania.


Nowy konkurs ekologiczny startujemy 11.09.2017r. KONKURS EKOLOGICZNY "Moje rady na Odpady" w ramach Głogowskich Dni Recyklingu.

Pobierz regulamin


Konkurs ekologiczny „Czyściciel Świata”- cykliczna akcja promująca ekologiczne postawy wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem akcji jest zbiórka surowców wtórnych takich jak: makulatura, nakrętki plastikowe, baterie, puszki aluminiowe, elektrodpady. Do udziału w konkursie zaproszone zostają wszystkie szkoły i przedszkola, które znajdują się na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Akcja prowadzona jest w trakcie trwania roku szkolnego i kończy się wyłonieniem zwycięzców indywidualnych w poszczególnych kategoriach. Dodatkowo nagradzane są placówki oświatowe, które zbiorą największą ilość odpadów w przeliczeniu na jednego ucznia danej placówki.

Celem akcji jest przede wszystkim kształtowanie ekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży. Zachęcanie do segregacji odpadów, odzysku cennych surowców wtórnych.

Partnerami akcji są: AG-Eko Aneta Gonera, Fundacja RECAL

Gmina Miejska Głogów organizuje również cykliczną akcje pod nazwą „Sprzątanie Świata”, która jest międzynarodową kampanią odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września. W ramach tej akcji każdego roku uczniowie głogowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych sprzątają ulice oraz tereny zielone naszego miasta, dbając w ten sposób o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne. Gmina zapewnia uczestnikom akcji worki do zbiórki nieczystości oraz pokrywa koszty transportu i utylizacji odpadów.

W ramach działań ekologicznych prowadzone są różnego rodzaju akcje, których celem jest szerzenie ekologicznych postaw wśród mieszkańców Głogowa. Wśród najważniejszych wymienić należy piknik ekologiczny „Segregacja Rewelacja”, spektakle ekologiczne, warsztaty o tematyce ekologicznej skierowane zarówno do nauczycieli jak i mieszkańców Głogowa.

 

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Izabela Bauć tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15