Dział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Poczdamska 1
67-200 GłogówInformacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych na ścieki komunalne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych

Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych na ścieki komunalne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych

- zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na świadczenie usług na terenie Gminy Miejskiej Głogów oraz do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości

- nowelizacja prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzania powszechnych kontroli nieruchomości wyposażonych w szamba oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków raz na dwa lata,

- podczas kontroli należy okazać oba dokumenty tj. umowę i rachunki/faktury. Brak wspomnianych dokumentów może skutkować ukaraniem właściciela nieruchomości mandatem karnym a także zorganizowaniem przez gminę opróżnienia zbiornika na koszt właściciela nieruchomości.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr LXII/541/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/362/21Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów, w § 16 ust. 5 nałożono obowiązek wywozu ciekłych nieczystości:

 „Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie zbiornika bezodpływowego i wypływu tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, natomiast nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu zgodnie z instrukcją ich eksploatacji nie rzadziej niż raz na dwa lata. W celu wykonania tego obowiązku właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Wykaz jednostek zajmujących się opróżnianiem zbiorników można znaleźć na stronie czystyglogow.pl (zakładka – Firmy asenizacyjne).

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559