Kontakt

kontakt

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

  • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  • Urząd Miejski w Głogowie
  • ul. Rynek 10 , pokój 243

Urząd Miejski w Głogowie Wydział Ochrony Środowiska Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

  • 67-200 Głogów
  • Rynek 10, pok. 5
  • tel. 76 72 65 552
  • tel. 76 72 65 558
  • tel. 76 72 65 559

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559