Wyszukaj na stronieNowy system gospodarki odpadami

Schemat systemu gospodarowania śmieci

Opis ulotki dotyczącej nowego systemu zagospodarowania śmieci.

Statystyczny mieszkaniec Polski wytwarza ok. 320 kg śmieci rocznie. W nowym systemie gmina zorganizuje prosty i bardziej dostępny sposób segregowania śmieci. Wybrana przez gminę firma odpadowa odbierze Twoje śmieci. Za posegregowane śmieci zapłacisz mniej. Starą lodówkę, kanapę czy przeterminowane leki możesz oddać w punkcie zbiórki odpadów problematycznych. Wyrzucanie śmieci do lasu przestanie się opłacać. Do tej pory nie wszyscy mieli umowę na wywóz śmieci albo płacili tylko za ich część. Blisko jedna piąta śmieci w Polsce trafiała dotąd na dzikie wysypiska.

Opłata obejmuje nie tylko odbiór śmieci, ale też cały system prawidłowego ich zagospodarowania.

Odzysk i recykling. Śmieci to cenny surowiec. Teraz w Polsce 71% śmieci trafia na wysypiska, a n% do recyklingu. W Niemczech jedynie 0,5% - na wysypiska, a 45% - do recyklingu.

Odzysk energii. Śmieci, które nie nadają się do recyklingu, zostaną spalone z odzyskiem energii.

Sortujmy śmieci. Dla środowiska. Dla siebie.

1