Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki

 Ulotka "Posegreguj swoje śmieci"

Ulotka gdzie oddać to, czego nie możesz wyrzucić do kosza ?

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

W Głogowie znajduje się kilkaset “gniazd” do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przy budynkach wielolokalowych. W „gniazdach” będących w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ustawionych jest łącznie 980 szt. pojemników typu “dzwon” i siatkowce o pojemności od 1,5 do 2,5 m3. W jednym gnieździe znajdują się cztery pojemniki w postaci trzech pojemników typu dzwon i jednego siatkowego.

Pojemniki typu dzwon są w 3 kolorach tj.: biały, zielony i niebieski. Kolor pojemnika przyporządkowany jest odpowiednio frakcji odpadu jaki należy w nim gromadzić tj.: kolor biały służy do zbiórki szkła bezbarwnego, kolor zielony służy do zbiórki szkła kolorowego, a kolor niebieski przeznaczony jest do zbiórki papieru – makulatury. Natomiast pojemnik “siatkowany” służy do  zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych typu “PET” – butelki plastikowe.

Mieszkańcy nieruchomości zagrodowych i jednorodzinnych mogą segregować odpady w systemie workowym. Do segregacji odpadów przeznaczonych jest 5 worków o następujących kolorach tj.: worek żółty - plastik, worek zielony – szkło kolorowe, worek biały – szkło bezbarwne, worek niebieski – makulatura, worek brązowy- odpady ulegające biodegradacji. Mieszkańcy Głogowa wrzucając odpady do w/w pojemników lub worków poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na jakość wrzucanych surowców swoją postawą przyczyniają się do ochrony środowiska i wpływają na wzrost efektywności segregacji u podstaw.

Szkło białe i kolorowe

 Informacja o tym by wyrzucać szkło białe do białego pojemnika a kolorowe do zielonego

Do pojemników na szkło można wrzucać:

 Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki - zdjęcie 4

•    butelki i słoiki po napojach i żywności,
•    szklane flakony,
•    inne szklane przedmioty wykonane z grubego szkła,
•    opakowania szklane po kosmetykach,
po usunięciu z nich nakrętek, kapsli, korków oraz papierowych etykiet

Do pojemników na szkło nie można wrzucać:

 Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki - zdjęcie 5

•    ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
•    luster,
•    szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami

zawartości,
•    szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
•    żarówek i lamp neonowych, fluorescencyjnych,
•    szkła żaroodpornego,
•    szkła okularowego, plastikowego, zbrojonego.
•    szyb okiennych i samochodowych.

Papier

 Informacja o tym by wyrzucać papier do niebieskiego pojemnika


Do pojemników na papier można wrzucać:

 Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki - zdjęcie 7

•    gazety i czasopisma, książki, zużyte zeszyty, koperty, reklamy,
•    inny papier - makulatura powinna być sucha,
•    kartony i tekturę zwykłą i falistą,
•    worki papierowe,
•    ścinki drukarskie,
•    opakowania wielomateriałowe - powinny być całkowicie opróżnione,
po zgnieceniu i usunięciu z nich zszywek, spinaczy, grzbietów z tworzyw sztucznych, folii oraz resztek artykułów spożywczych.

Do pojemników na papier nie można wrzucać:

 Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki - zdjęcie 8

•    opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
•    kalki technicznej, papieru faxowego, termicznego,
•    prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,
•    tapet,
•    zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru,
•    papieru z folią,
•    pieluch, artykułów higienicznych.

Odpady z papieru - makulatura powinny zawierać czysty papier: gazety, książki, czyste kartony, a nie różne inne odpady, które nie nadają się do ponownego przetworzenia lub zanieczyszczony papier ( np. tłusty po oleju) nie nadający się do przeróbki.

Plastik

 Informacja o tym by wyrzucać plastik do żółtego pojemnika

Do pojemników na plastik można wrzucać:

 Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki - zdjęcie 10

• zgniecione i puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET),
• kubki po jogurtach itp.,
• kartony po mleku/sokach,
• zgniecione i puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
• czyste kanistry plastikowe,
• plastikowe worki, torebki, reklamówki, folie opakowaniowe,
po zgnieceniu i usunięciu z nich resztek środków chemicznych i artykułów spożywczych.


Do pojemników na plastik nie można wrzucać:

 Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki - zdjęcie 11

•    tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
•    opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
•    opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
•    sprzętu gospodarstwa domowego
•    dezodorantów i innych kosmetyków w aerozolu


Odpady typu “PET” butelki plastikowe, przed wrzuceniem, powinny być zgniecione poprzez odkręcenie zakrętki, wypuszczenie z niej powietrza, maksymalne zgniecenie i ponowne zakręcenie nakrętki. Po pierwsze zmniejszy to objętość odpadów segregowanych w domach,  zwiększy się ilość odpadów gromadzonych w pojemnikach, co w efekcie końcowym zmniejszy koszty odbioru surowców.

Z  “gniazd” znajdujących się na terenie miasta Głogowa firma wyłoniona w przetargu, GPK – SITA odbiera wysegregowane już odpady. Tak wysegregowane odpady trafiają na teren Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Biechowie k/Głogowa, gdzie są ważone, ewidencjonowane i magazynowane, każde w osobnym boksie. Następnie podlegają sprasowaniu (plastik, tektura) lub zmagazynowaniu w kontenerach (szkło).

Wszystkie wysegregowane odpady typu “PET”, szkło białe i kolorowe oraz papier przechodzą wstępną obróbkę ręczną, między innymi ze względu na zawartą dużą ilość innych odpadów nie podlegających segregacji. Przez to, że wrzucane są różne inne odpady, odpady segregowane są również oczyszczane przez pracowników RIPOK, tak aby można je było oddać do dalszej przeróbki. Następnie podlegają sprasowaniu (plastik, tektura) lub zmagazynowaniu w kontenerach (szkło).

Tak przygotowany surowiec wywożony jest do “recyklerów” (firm zajmujących się odzyskiem segregowanych odpadów do powtórnego przetworzenia), z którymi GPK - SITA ma podpisane stosowne umowy - do hut szkła i papierni, w celu ponownego wykorzystania w przemyśle. Natomiast odpady typu “pet” butelki plastikowe przetwarzane są przez recyklera na granulat do ponownego wykorzystania w przemyśle opakowaniowym.
W ten sposób zamyka się cykl życia opakowań segregowanych u źródła.

 

Odpady ulegające biodegradacji

 

Informacja o tym by wyrzucać odpady bio do brązowych worków

 

 

Do worków na odpady biodegradowalne można wrzucać:

 Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki - zdjęcie 13

• odpadki warzywne i owocowe,
• gałęzie drzew i krzewów,
• trawa, liście, kwiaty
• trociny i kora drzew.

 

Do worków na odpady biodegradowalne nie można wrzucać:

 Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki - zdjęcie 14

•    mięsa i kości zwierząt,
•    olejów jadalnych,
•    odchody zwierząt,
•    ziemia i kamienie.

Odpady zmieszane

 

Informacja o tym by wyrzucać odpady zmieszane do czarnego pojemnika

 

Do pojemników na odpady zmieszane można wrzucać:

 Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki - zdjęcie 16

• wszystko czego nie można wrzucać do pojemników na odpady segregowane, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

 

Do pojemników na odpady zmieszane nie można wrzucać:

 Co? Gdzie? - Czyli zasady selektywnej zbiórki - zdjęcie 17

•    odpadów niebezpiecznych(np. przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin,
•    zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (np. żarówki, świetlówki, szczoteczki do zębów elektryczne, odkurzacze, suszarki i ich częśći)
•    baterii i akumulatorów.

 

 

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559