Akty prawa miejscowego. Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Głogów

Uchwała Nr XLIII/349/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 sierpnia 2021 r.

2021

UCHWAŁA NR XLIII/349/21 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odnośnik otwierany w nowym oknie 

Do pobrania [PDF, 1,36MB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XLIII/348/21RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 181KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ.

Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12.11.2020 r.

2020

UCHWAŁA NR XXXII/258/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/231/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odnośnik otwierany w nowym oknie 

Do pobrania [PDF, 925KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XXXII/257/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 172KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ.

Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29.09.2020 r.

2020

UCHWAŁA NR XXX/227/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 września 2020 r.

 

uchylająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 158KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XXX/228/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 września 2020 r.
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 266KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XXX/229/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 września 2020 r.
 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 189KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XXX/230/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 września 2020 r.
 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 179KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XXX/231/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 września 2020 r.
 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 3,33MB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26.06.2019r

2019

OBWIESZCZENIE NR XV/1/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XLI/402/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR X/88/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XLI/403/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR X/89/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR X/91/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR X/92/19 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rodzajów usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559