Menu


DEKLARACJE (wzory zaczynają obowiązywać od dnia 1.03.2020r.)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – ogrody działkowe)

 

DEKLARACJE (wzory zaczynają obowiązywać od dnia 1.08.2019r.)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (obowiązuje na nieruchomościach/lokalach zamieszkałych)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ( obowiązuje na nieruchomościach mieszanych – zamieszkałych i niezamieszkałych )

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości niezamieszkałe – garaże

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – placówki oświatowe

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - ODPADY BUDOWLANE

 

DEKLARACJE (wzory zaczynają obowiązywać od dnia 1.07.2017r.)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (obowiązuje na nieruchomościach/lokalach zamieszkałych)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (OBOWIĄZUJE NA NIERUCHOMOŚCIACH MIESZANYCH-ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH)

DEKLARACJA właściciele nieruchomości niezamieszkałych - garaże

DEKLARACJA właściciele nieruchomości niezamieszkałych-placówki oświatowe

STARE DEKLARACJE 

Deklaracja - właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – ogrody działkowe (z dn. 07.02.2017r.)

Deklaracja nieruchomości niezamieszkałe - placówki oświatowe

Deklaracja - o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi dodatkowe

Deklaracja - obowiązuje na nieruchomościach/lokalach zamieszkałych

Deklaracja - obowiązuje na nieruchomościach mieszanych – zamieszkałych i niezamieszkałych

Deklaracja - właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – garaże

Deklaracja - właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – ogrody działkowe (korekta do 31.06.2016r.)

 

Deklaracja (wraz z instrukcją jej wypełniania, przepisy ogólne, uchwały i prawo miejscowe)

Deklaracja usługi dodatkowe

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Instrukcja wypełnienia deklaracji

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

Gdzie wyrzucamy