Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zdjęcie 1 Pobierz regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głogowie [PDF - 71 KB]

Na terenie Gminy Miejskiej Głogów istnieją dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w skrócie PSZOK:

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zdjęcie 2PSZOK ul. Transportowa 6 - (obok byłej zajezdni MPK)

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zdjęcie 3PSZOK ul. Przemysłowa 7a – ( przy siedzibie GPK SITA Głogów)

W celu uzupełnienia systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz umożliwienia pozbycia się tzw. odpadów problemowych w ramach miesięcznej opłaty wnoszonej przez mieszkańców Głogowa utworzono Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zdjęcie 4Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek od 10:00 do 18 :00
sobota - od 8:00 do 16:00

Rodzaje odpadów, które mogą być dostarczone do PSZOK-u za okazaniem dowodu tożsamości: 

  • Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zdjęcie 5- wszelkie nadwyżki odpadów selektywnie gromadzonych u podstaw takich jak : plastik, makulatura, szkło, bioodpady, metal,

 

  • Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zdjęcie 6- odpady problemowe takie jak: odpady wielkogabarytowe( stare meble, kanapy, sofy, armatura sanitarna itp.), elektorodpady (sprzęt RTV, AGD) , opony samochodowe, baterie i akumulatory, żarówki, świetlówki

 

  • Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zdjęcie 7- odpady niebezpieczne – opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach itp.

 

 

  • Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zdjęcie 8

    - gruz budowlanyzgodnie z przyjętą regulacją prawną, dostępną w zakładce akty prawa miejscowego, Gmina Miejska Głogów świadczy w ramach dodatkowej opłaty usługę dodatkową związaną z odbiorem odpadów typu gruz budowlany, remontowy. W ramach podstawowej opłaty mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów mogą raz w miesiącu przywieść 1 worek gruzu budowlanego do PSZOK-u. Worki w których można dostarczyć gruz budowlany można pobrać , po złożeniu stosownej deklaracji i wniesieniu opłaty( 1worek -1zł)w DGOK przy ul. Poczdamskiej 1. 

 

  • Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - zdjęcie 9- szkło pochodzenia remontowo- budowlanego tzn. szyby okienne (oddajemy wyłącznie do PSZOK-u przy ul. Transportowej 6)

 

 

Wszelkie odpady oddawane do PSZOK muszą być selektywnie zgromadzone oraz wytworzone w gospodarstwach domowych lub nieruchomościach objętych systemem gminnym.

Kategorycznie zabrania się rozbierania samodzielnego w warunkach domowych (poza miejscami przeznaczonymi na ten cel tzn. punkty napraw) elektroodpadów i przywożenia ich części do PSZOK-ów.

 

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559