Menu

Pobierz regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Głogowie

Na terenie Gminy Miejskiej Głogów istnieją dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w skrócie PSZOK:

PSZOK ul. Transportowa 6 - (obok byłej zajezdni MPK)

 

PSZOK ul. Przemysłowa 7a – ( przy siedzibie GPK SITA Głogów)

W celu uzupełnienia systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oraz umożliwienia pozbycia się tzw. odpadów problemowych w ramach miesięcznej opłaty wnoszonej przez mieszkańców Głogowa utworzono Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek od 10:00 do 18 :00
sobota - od 8:00 do 16:00

Rodzaje odpadów, które mogą być dostarczone do PSZOK-u za okazaniem dowodu tożsamości: 

 • - wszelkie nadwyżki odpadów selektywnie gromadzonych u podstaw takich jak : plastik, makulatura, szkło, bioodpady, metal,

 

 • - odpady problemowe takie jak: odpady wielkogabarytowe( stare meble, kanapy, sofy, armatura sanitarna itp.), elektorodpady (sprzęt RTV, AGD) , opony samochodowe, baterie i akumulatory, żarówki, świetlówki

 

 • - odpady niebezpieczne – opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach itp.

 

 

 • - gruz budowlanyzgodnie z przyjętą regulacją prawną, dostępną w zakładce akty prawa miejscowego, Gmina Miejska Głogów świadczy w ramach dodatkowej opłaty usługę dodatkową związaną z odbiorem odpadów typu gruz budowlany, remontowy. W ramach podstawowej opłaty mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów mogą raz w miesiącu przywieść 1 worek gruzu budowlanego do PSZOK-u. Worki w których można dostarczyć gruz budowlany można pobrać , po złożeniu stosownej deklaracji i wniesieniu opłaty( 1worek -1zł)w DGOK przy ul. Poczdamskiej 1. 

 

 • - szkło pochodzenia remontowo- budowlanego tzn. szyby okienne (oddajemy wyłącznie do PSZOK-u przy ul. Transportowej 6)

 

 

Wszelkie odpady oddawane do PSZOK muszą być selektywnie zgromadzone oraz wytworzone w gospodarstwach domowych lub nieruchomościach objętych systemem gminnym.

Kategorycznie zabrania się rozbierania samodzielnego w warunkach domowych (poza miejscami przeznaczonymi na ten cel tzn. punkty napraw) elektroodpadów i przywożenia ich części do PSZOK-ów.

 

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Izabela Bauć tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15