Dział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Poczdamska 1
67-200 GłogówInformacja

Prezydent Miasta Głogowa informuje o  zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin 60 dni (od dnia zamieszczenia tej informacji) na złożenie  przez właścicieli w/w nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.

  1. Właściciel nieruchomości objętej systemem na mocy Uchwały nr XLIV/360/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może w terminie 60 dni od dnia powyższego ogłoszenia złożyć prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.
  2. Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może złożyć odwołanie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość została wyłączona
    z tego systemu na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia.

W składanym Prezydentowi Miasta Głogowa oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomości oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Odwołanie oświadczenia, oraz oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę są skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Właściciel nieruchomości objętej Uchwałą  Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która to nieruchomość powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Jednakże wyłączenie nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę będzie skuteczne od dnia, w którym obowiązywać będzie następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych.

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559