Galeria. Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Głogów

Rozdanie nagród w konkursie Czyściciel Świata 2014

album

Segregacja rewelacja - 5.06.2013r.

Wizualizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów wraz z kwaterą składowiska w Biechowie k/Głogowa

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559