Dział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Poczdamska 1
67-200 GłogówUncategorised

Prezydent Miasta Głogowa informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin 60 dni

Prezydent Miasta Głogowa informuje o  zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin 60 dni (od dnia zamieszczenia tej informacji) na złożenie  przez właścicieli w/w nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.

 1. Właściciel nieruchomości objętej systemem na mocy Uchwały nr XLIV/360/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może w terminie 60 dni od dnia powyższego ogłoszenia złożyć prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.
 2. Właściciel nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne może złożyć odwołanie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość została wyłączona z tego systemu na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia.

W składanym Prezydentowi Miasta Głogowa oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, z którym zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomości oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

 

Odwołanie oświadczenia oraz oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę są skuteczne od dnia,
w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

Właściciel nieruchomości objętej Uchwałą  Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,  która to  nieruchomość  powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Jednakże wyłączenie nieruchomości z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę będzie skuteczne od dnia, w którym obowiązywać będzie następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Nie identyfikujemy osób korzystających z naszej witryny internetowej. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – wśród nich mogą być:

 • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 • informacje pobierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej,
 • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
 • pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Mechanizm cookies

 • Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisu.
 • Przechowujemy pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
 • właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników,
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
 • tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.
 • Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Wykorzystywanie danych

 • Dane zbierane w ramach naszego Serwisu służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisu.
 • Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook i Twitter (poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią).
 • W ramach Serwisu mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram czy Google+), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

Bezpieczeństwo

 • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 • Serwis jednak zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisu w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych m.in. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W każdym takim przypadku zostaniesz poinformowany o: administratorze Twoich danych osobowych, celu zbierania danych oraz przysługujących Ci prawach. 

Zawsze wymagamy podania tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa.
 2. Kontakt do Prezydenta Miasta Głogowa:
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych.
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych:
  1. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. telefon: +48 7672471;
  3. adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.
 5. Dane osobowe zbierane są w celu:
  1. świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści opublikowanych na stronie;
  2. obsługi wniosku przesłanego drogą elektroniczną;
  3. doskonalenia stosowanych funkcjonalności serwisu poprzez zbieranie danych statystycznych, w szczególności danych aktywności na stronie;
  4. dzielenia się treścią poprzez serwisy społecznościowe;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa poprzez rejestrację zdarzeń w plikach dziennika serwera.
 6. Kategorie danych osobowych:
  1. dane osobowe przekazywane we wniosku (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe – telefon, e-mail, adres);
  2. wszelkie inne dane przekazywane w związku ze świadczeniem usługi, w tym dane osobowe przetwarzane w dzienniku zdarzeń (takie jak adres IP).
  3. Wizerunki osób na publikowanych zdjęciach lub materiałach filmowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. do czasu cofnięcia zgody w przypadku publikacji wizerunku na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
  2. niezbędny do załatwienia wniosku, a po tym okresie archiwizowane zgodnie z ustawą dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, okres ten zależny jest od rodzaju prowadzonej sprawy, a okres przechowywania danych wskazany jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  3. dzienniki zdarzeń 2 lata zgodnie z §21 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  4. dane zebrane w plikach cookies trwale zostają na urządzeniu użytkownika serwisu do czasu ich „ręcznego” usunięcia.
 8. Do danych osobowych mogą mieć dostęp:
  1. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie;
  2. podmioty, które świadczą usługi informatyczne pozwalające na prawidłowe działanie serwisu (firma Aknet z siedzibą w Głogowie).
 9. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
  2. usunięcia danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 10. W celu skorzystania ze swojego prawa należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych, telefonicznie lub pisemnie.
 11. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub zostały przekazane nam przez podmioty współpracujące, między innymi: spółki miejskie, zakłady budżetowe, instytucje oświatowe, stowarzyszenia i mieszkańcy Głogowa.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem zależnym od kontekstu przetwarzania i może być dobrowolne lub wymagane przez przepisy prawa, lub w celu zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych może w niektórych przypadkach skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 13. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Podstawy prawne:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (archiwizacja dokumentacji, archiwizacja dzienników zdarzeń);
  3. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (wypełnienia zadań nałożonych na gminy);
  4. art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  5. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  7. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Wywóz nieczystości stałych

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

 

b-1NAZWA JEDNOSTKI:

 • PreZero Service Zachód Sp. z o.o.

REGON: 970560624 NIP: 9251118100

DANE ADRESOWE:

 • ul. Szosa Bytomska 1
  67-100 Kiełcz

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.2.2012
  wpis w dniu 02.05.2012r.

 

NAZWA JEDNOSTKI:

 • REMONDIS Legnica Sp. z o.o.

REGON: 390928270 NIP: 6912167313

DANE ADRESOWE:

 • ul. Legnicka 14
  59-216 Kunice

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.3.2012
  wpis w dniu 02.05.2012r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • GPK- GŁOGÓW Sp. z o.o.

REGON: 390767920 NIP: 6931936882

DANE ADRESOWE:

 • ul. Przemysłowa 7A
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.3.2012
  wpis w dniu 17.09.2012r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • FCC Polska Sp. z o.o.

REGON: 357190739 NIP: 6762157648

DANE ADRESOWE:

 • ul. Lecha 10
  41-800 Zabrze

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.8.2012
  wpis w dniu 31.12.2012r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • P.P.H.U. TAMO Sp. z o.o.

REGON: 971284770 NIP: 9251831298

DANE ADRESOWE:

 • ul. Królowej Jadwigi 4c
  67-400 Wschowa

WPIS DO REJESTRU:

 • WK.DGOK.6233.1.2017
  wpis w dniu 09.01.2017r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • MW EKOBIOTECH Sp. z o.o.

REGON: 121212576 NIP: 5492396028

DANE ADRESOWE:

 • ul. Chemików 1J-141
  32-600 Oświęcim

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.8.2019
  wpis w dniu 19.11.2019r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

REGON: 291128177 NIP: 6571053027

DANE ADRESOWE:

 • Wola Jachowa 94 A
  26-008 Górno

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.7.2020
  wpis w dniu 27.07.2020r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • EkoPartner Recykling Sp. z o.o.

REGON: 021236344 NIP: 6922480313

DANE ADRESOWE:

 • ul. Zielona 3
  59-300 Lubin

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.3.2021
  wpis w dniu 25.10.2021r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Remondis Polkowice Sp. z o.o.

REGON: 970728437 NIP: 9281718342

DANE ADRESOWE:

 • ul. J. Wyżykowskiego 8
  59-101 Polkowice

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.4.2022
  wpis w dniu 22.03.2022r.

FIRMY ODBIERAJĄCE NIECZYSTOŚCI STAŁE

WYKREŚLONE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

NAZWA JEDNOSTKI:

 • NIRO Sp. z o.o.

REGON: 390444513 NIP: 69321516523

DANE ADRESOWE:

 • ul. Ścinawska 37
  59- 300 Lubin

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.6.2012
  wpis w dniu 16.10.2012
  skreślono z rejestru w dniu 01.07.2013r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • "PRO-INFRA" Paweł Jakubowski

REGON: 391046980NIP: 69332000326

DANE ADRESOWE:

 • ul. Działkowa 9, Jaczów
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DGOK.6233.2.2014
  wpis w dniu 09.01.2014
  skreślono z rejestru w dniu 05.02.2014r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • WPO ALBA S.A.

REGON: 931623022NIP: 8960000026

DANE ADRESOWE:

 • ul. A. Ostrowskiego 7
  53-238 Wrocław

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.2.2013
  wpis w dniu 04.01.2013
  skreślono z rejestru w dniu 06.02.2014r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.

REGON: 020901029NIP: 6932140263

DANE ADRESOWE:

 • ul. Sikorskiego 48
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.1.2012
  wpis w dniu 20.04.2012r.
  skreślono z rejestru w dniu 31.12.2015r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami RYMED s.c. R. Pściuk , M. Krzywicki

REGON: 311627847NIP: 6661993403

DANE ADRESOWE:

 • Wieszów 8a
  62-660 Dąbie

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DGOK.6233.2.2013
  wpis w dniu 16.12.2013r.
  skreślono z rejestru w dniu 31.12.2016r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • TKM RECYKLING POLSKA Sp. z o.o.

REGON: 022047533NIP: 8943043470

DANE ADRESOWE:

 • ul. Kanonierska 11/3
  58-100 Świdnica

WPIS DO REJESTRU:

 • WK.DGOK.6233.2.2017
  wpis w dniu 15.02.2017r.
  skreślono z rejestru w dniu 30.06.2017r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • AG Eko Aneta Gonera

REGON: 021384866NIP: 6921170591

DANE ADRESOWE:

 • ul. Kolejowa 7
  59-300 Lubin

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.4.2013
  wpis w dniu 09.05.2013r.
  skreślono z rejestru w dniu 19.02.2018r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • PGM Sp. z o. o

REGON: 390558659NIP: 6920001219

DANE ADRESOWE:

 • ul. Dąbrowskiego 2
  59-100 Polkowice

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.9.2012
  wpis w dniu 28.12.2012r.
  skreślono z rejestru w dniu 27.07.2018r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Hołuj Roman "Horem"

REGON: 931161053NIP: 9111378858

DANE ADRESOWE:

 • Borowa ul. Klonowa 16
  55-093 Kiełczów

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DGOK.6233.1.2014
  skreślono z rejestru w dniu 02.11.2018r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • MPO Lubin Sp. z o.o.

REGON: 390404620NIP: 6921011467

DANE ADRESOWE:

 • ul. Rynek 28
  59-300 Lubin

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.5.2013
  wpis w dniu 15.05.2013r.
  skreślono z rejestru w dniu 05.06.2020r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • REMONDIS Polkowice Sp. z o .o.

REGON: 9281718342NIP: 970728437

DANE ADRESOWE:

 • ul. Wyżykowskiego 8
  59-101 Polkowice

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM. 6233.7.2012
  wpis w dniu 04.12.2012r.
  skreślono z rejestru w dniu 18.02.2022r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • P.P.H.U.”URWEX” Mariusz Urwalski

REGON: 3900990530NIP: 6931289419

DANE ADRESOWE:

 • ul. Leśna 4 , Wilków
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.12.2019
  wpis w dniu 02.01.2020r.
  skreślono z rejestru w dniu 16.12.2022r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • PPHU RANCHO Mariusz Ślufarski

REGON: 390582190NIP: 6931763424

DANE ADRESOWE:

 • ul. Krótka 2
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.2.2020
  wpis w dniu 07.04.2021r.
  skreślono z rejestru w dniu 16.12.2022r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Transportowe Import - Export Józef Bogusz

REGON: 390359670NIP: 6930015536

DANE ADRESOWE:

 • Nielubia 17
  67-231 Żukowice

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.3.2020
  wpis w dniu 28.02.2020r.
  skreślono z rejestru w dniu 20.12.2022r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Eko - Art Artur Banaszewski

REGON: 260283290NIP: 6581506430

DANE ADRESOWE:

 • ul. Asfaltowa 1
  26-110 Skarżysko – Kamienna

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DGOK.3233.1.2016
  wpis w dniu 21.11.2016r.
  skreślono z rejestru w dniu 21.12.2022r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe LIVIA Lidia Michalak

REGON: 390681704NIP: 6931839357

DANE ADRESOWE:

 • ul. Prusa 34
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.1.2020
  wpis w dniu 08.02.2020r.
  skreślono z rejestru w dniu 22.12.2022r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • F.H.U. "ARTMAR" Marzena Banaszewska

REGON: 290475273NIP: 6581000825

DANE ADRESOWE:

 • ul. Ogrodowa 15
  26-220 Stąporków

WPIS DO REJESTRU:

 • WK.DGOK. 6233.3.2017
  wpis w dniu 19.05.2017r.
  skreślono z rejestru w dniu 23.01.2023r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • P.P.H.U. CHEM MIX Ewa Beata Dziub

REGON: 170388498NIP: 5791029645

DANE ADRESOWE:

 • Sowczyce, ul. Długa 6
  46-300 Olesno

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.10.2019
  wpis w dniu 12.12.2019r.
  skreślono z rejestru w dniu 07.02.2023r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • TRANSMAN-BIS S.J. Barbara i Czesław Jacuś

REGON: 390779343NIP: 69331945421

DANE ADRESOWE:

 • ul. Kręta 10 Jaczów
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.4.2012
  wpis w dniu 11.06.2012r.
  skreślono z rejestru w dniu 14.02.2023r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • STALBUT SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH Iza Domel

REGON: 020246033NIP: 6931108346

DANE ADRESOWE:

 • ul. Przemysłowa 13/5
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.3.2020
  wpis w dniu 23.01.2020r.
  skreślono z rejestru w dniu 14.02.2023r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Biuro Analiz Środowiskowych "Pro- Enviro" Ewa Bury

REGON: 080100452NIP: 8511657509

DANE ADRESOWE:

 • ul. Paderewskiego 38/3
  66-400 Gorzów Wielkopolski

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DGOK.6233.1.2013
  wpis w dniu 28.11.2013r.
  skreślono z rejestru w dniu 16.02.2023r.

NAZWA JEDNOSTKI:

 • P.P.H.U. EKO-LOGIS Jacek Adamczyk

REGON: 020803551NIP: 8982142940

DANE ADRESOWE:

 • ul. Cicha 5/1
  51-659 Wrocław

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.11.2019
  wpis w dniu 27.12.2019r.
  skreślono z rejestru w dniu 16.02.2023r.

Wywóz nieczystości ciekłych

Wywóz nieczystości ciekłych - zdjęcie 1

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • TRANSMAN-BIS Sp. jawna

REGON: 390779343 NIP: 69331945421

DANE ADRESOWE:

 • ul. Kręta 10 Jaczów
  67-200 Głogów

TELEFON:

 • 76 831 22 46
  721 851 951

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WK.DGOK.6233.2.2016 z dn. 13.12.2016r.

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • TOI TOI Polska Sp. z o.o.

REGON: 010336146NIP: 1180042784

DANE ADRESOWE:

 • ul. Płochocińska 29
  03-044 Warszawa

TELEFON:

 • 226145979

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WOŚ.DGOK.6233.5.2019 z dn. 21.08.2019r.

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • mToilet Sp. z o.o.

NIP: 5361938486

DANE ADRESOWE:

 • ul. Odlewnicza 5
  03-044 Warszawa

TELEFON:

 • 0 800 000 800

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WOŚ.DGOK.6233.6.2019 z dn. 28.08.2019r.

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • REKORD Hale Namiotowe Sp. z o.o.

NIP: 8992210873

DANE ADRESOWE:

 • ul. Mazowiecka 17
  50-412 Wrocław

TELEFON:

 • 71 343 83 88

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WOŚ.DGOK.6233.7.2019 z dnia 29.10.2019r.

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • "MARKTRANS" Czaczyk Marek

REGON: 390048332NIP: 6931035541

DANE ADRESOWE:

 • ul. Orbitalna 49/8
  67-200 Głogów

TELEFON:

 • 605 578 620
  691 827 575

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WOŚ.DGOK.6233.5.2020 z dnia 06.04.2020r.

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • WCTRON Sp. z o.o

REGON: 383498629NIP: 8992863500

DANE ADRESOWE:

 • ul. Wyb. J. Słowackiego 9
  50-406 Wrocław

TELEFON:

 • 800 808 308

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WOŚ.DGOK.6233.8.2020 z dnia 24.08.2020r.

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • "TRANSMAN" Czesław Jacuś

REGON: 390227968NIP: 6931000956

DANE ADRESOWE:

 • ul. Kręta 10, Jaczów
  67-200 Głogów

TELEFON:

 • 76 831 22 46
  721 851 951

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WOŚ.DGOK.6233.2.2021 z dnia 07.07.2021r.

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Alfa Partner Sp. z o. o.

REGON: 730208208NIP: 95226%5654

DANE ADRESOWE:

 • ul. Eugeniusza Bocheńskiego "Dubańca" 29
  04-478 Warszawa

TELEFON:

 • 576 001 656

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WOŚ.DGOK.6233.1.2022 z dnia 02.03.2022r.

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • WC Serwis Polska Sp. z o.o.

REGON: 241628482NIP: 6482730408

DANE ADRESOWE:

 • ul. Szybowa 20e
  41-808 Zabrze

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WOŚ.DGOK.6233.1.2023 z dnia 23.01.2023r.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - WYGASŁE DECYZJE

 

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • ALBA S.A.

REGON: 931623022NIP: 8960000026

DANE ADRESOWE:

 • ul. Ostrowskiego 7
  50-418 Wrocław

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WK.DGM.7067/14/2006 z dnia 12.03.2007r.
  decyzja uchylająca z dnia 06.11.2008r.

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PORTO Sp. z o.o

REGON: 391057646 NIP: 6912260610

DANE ADRESOWE:

 • ul. Tadeusza Kościuszki 8
  59-230 Prochowice

WPIS DO REJESTRU:

 • Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Głogowa
  WOŚ.DGOK.6233.9.2019 z dnia 24.12.2019r.
  decyzja uchylająca z dnia 07.02.2023r.

Wywóz nieczystości stałych

Wywóz nieczystości stałych - zdjęcie 1

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

 

b-12

NAZWA JEDNOSTKI:

 • PreZero Service Zachód Sp. z o.o.

REGON: 970560624 NIP: 9251118100

DANE ADRESOWE:

 • ul. Szosa Bytomska 1
  67-100 Kiełcz

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.2.2012
  wpis w dniu 02.05.2012r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • REMONDIS Legnica Sp. z o.o.

REGON: 390928270 NIP: 6912167313

DANE ADRESOWE:

 • ul. Legnicka 14
  59-216 Kunice

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.3.2012
  wpis w dniu 02.05.2012r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • GPK- GŁOGÓW Sp. z o.o.

REGON: 390767920 NIP: 6931936882

DANE ADRESOWE:

 • ul. Przemysłowa 7A
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.3.2012
  wpis w dniu 17.09.2012r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • FCC Polska Sp. z o.o.

REGON: 357190739 NIP: 6762157648

DANE ADRESOWE:

 • ul. Lecha 10
  41-800 Zabrze

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.8.2012
  wpis w dniu 31.12.2012r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

REGON: 291128177 NIP: 6571053027

DANE ADRESOWE:

 • Wola Jachowa 94 A
  26-008 Górno

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.7.2020
  wpis w dniu 27.07.2020r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • EkoPartner Recykling Sp. z o.o.

REGON: 021236344 NIP: 6922480313

DANE ADRESOWE:

 • ul. Zielona 3
  59-350 Lubin

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.3.2021
  wpis w dniu 25.10.2021r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Remondis Polkowice Sp. z o.o.

REGON: 970728437 NIP: 9281718342

DANE ADRESOWE:

 • ul. J. Wyżykowskiego 8
  59-101 Polkowice

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.4.2022
  wpis w dniu 22.03.2022r.

FIRMY ODBIERAJĄCE NIECZYSTOŚCI STAŁE

WYKREŚLONE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • NIRO Sp. z o.o.

REGON: 390444513 NIP: 69321516523

DANE ADRESOWE:

 • ul. Ścinawska 37
  59- 350 Lubin

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.6.2012
  wpis w dniu 16.10.2012
  skreślono z rejestru w dniu 01.07.2013r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • "PRO-INFRA" Paweł Jakubowski

REGON: 391046980NIP: 69332000326

DANE ADRESOWE:

 • ul. Działkowa 9, Jaczów
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DGOK.6233.2.2014
  wpis w dniu 09.01.2014
  skreślono z rejestru w dniu 05.02.2014r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • WPO ALBA S.A.

REGON: 931623022NIP: 8960000026

DANE ADRESOWE:

 • ul. A. Ostrowskiego 7
  53-238 Wrocław

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.2.2013
  wpis w dniu 04.01.2013
  skreślono z rejestru w dniu 06.02.2014r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Głogowskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.

REGON: 020901029NIP: 6932140263

DANE ADRESOWE:

 • ul. Sikorskiego 48
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.1.2012
  wpis w dniu 20.04.2012r.
  skreślono z rejestru w dniu 31.12.2015r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami RYMED s.c. R. Pściuk , M. Krzywicki

REGON: 311627847NIP: 6661993403

DANE ADRESOWE:

 • Wieszów 8a
  62-660 Dąbie

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DGOK.6233.2.2013
  wpis w dniu 16.12.2013r.
  skreślono z rejestru w dniu 31.12.2016r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • TKM RECYKLING POLSKA Sp. z o.o.

REGON: 022047533NIP: 8943043470

DANE ADRESOWE:

 • ul. Kanonierska 11/3
  58-100 Świdnica

WPIS DO REJESTRU:

 • WK.DGOK.6233.2.2017
  wpis w dniu 15.02.2017r.
  skreślono z rejestru w dniu 30.06.2017r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • AG Eko Aneta Gonera

REGON: 021384866NIP: 6921170591

DANE ADRESOWE:

 • ul. Kolejowa 7
  59-350 Lubin

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.4.2013
  wpis w dniu 09.05.2013r.
  skreślono z rejestru w dniu 19.02.2018r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • PGM Sp. z o. o

REGON: 390558659NIP: 6920001219

DANE ADRESOWE:

 • ul. Dąbrowskiego 2
  59-100 Polkowice

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.9.2012
  wpis w dniu 28.12.2012r.
  skreślono z rejestru w dniu 27.07.2018r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Hołuj Roman "Horem"

REGON: 931161053NIP: 9111378858

DANE ADRESOWE:

 • Borowa ul. Klonowa 16
  55-093 Kiełczów

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DGOK.6233.1.2014
  skreślono z rejestru w dniu 02.11.2018r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • MPO Lubin Sp. z o.o.

REGON: 390404620NIP: 6921011467

DANE ADRESOWE:

 • ul. Rynek 28
  59-350 Lubin

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.5.2013
  wpis w dniu 15.05.2013r.
  skreślono z rejestru w dniu 05.06.2020r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • REMONDIS Polkowice Sp. z o .o.

REGON: 9281718342NIP: 970728437

DANE ADRESOWE:

 • ul. Wyżykowskiego 8
  59-101 Polkowice

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM. 6233.7.2012
  wpis w dniu 04.12.2012r.
  skreślono z rejestru w dniu 18.02.2022r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • P.P.H.U.”URWEX” Mariusz Urwalski

REGON: 3900990530NIP: 6931289419

DANE ADRESOWE:

 • ul. Leśna 4 , Wilków
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.12.2019
  wpis w dniu 02.01.2020r.
  skreślono z rejestru w dniu 16.12.2022r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • PPHU RANCHO Mariusz Ślufarski

REGON: 390582190NIP: 6931763424

DANE ADRESOWE:

 • ul. Krótka 2
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.2.2020
  wpis w dniu 07.04.2021r.
  skreślono z rejestru w dniu 16.12.2022r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Transportowe Import - Export Józef Bogusz

REGON: 390359670NIP: 6935015536

DANE ADRESOWE:

 • Nielubia 17
  67-231 Żukowice

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.3.2020
  wpis w dniu 28.02.2020r.
  skreślono z rejestru w dniu 20.12.2022r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Eko - Art Artur Banaszewski

REGON: 260283290NIP: 6581506430

DANE ADRESOWE:

 • ul. Asfaltowa 1
  26-110 Skarżysko – Kamienna

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DGOK.3233.1.2016
  wpis w dniu 21.11.2016r.
  skreślono z rejestru w dniu 21.12.2022r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe LIVIA Lidia Michalak

REGON: 390681704NIP: 6931839357

DANE ADRESOWE:

 • ul. Prusa 34
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.1.2020
  wpis w dniu 08.02.2020r.
  skreślono z rejestru w dniu 22.12.2022r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • F.H.U. "ARTMAR" Marzena Banaszewska

REGON: 290475273NIP: 6581000825

DANE ADRESOWE:

 • ul. Ogrodowa 15
  26-220 Stąporków

WPIS DO REJESTRU:

 • WK.DGOK. 6233.3.2017
  wpis w dniu 19.05.2017r.
  skreślono z rejestru w dniu 23.01.2023r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • P.P.H.U. CHEM MIX Ewa Beata Dziub

REGON: 170388498NIP: 5791029645

DANE ADRESOWE:

 • Sowczyce, ul. Długa 6
  46-350 Olesno

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.10.2019
  wpis w dniu 12.12.2019r.
  skreślono z rejestru w dniu 07.02.2023r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • MW EKOBIOTECH Sp. z o.o.

REGON: 121212576 NIP: 5492396028

DANE ADRESOWE:

 • ul. Chemików 1J-141
  32-600 Oświęcim

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.8.2019
  wpis w dniu 19.11.2019r.
  skreślono z rejestru w dniu 07.02.2023r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • TRANSMAN-BIS S.J. Barbara i Czesław Jacuś

REGON: 390779343NIP: 69331945421

DANE ADRESOWE:

 • ul. Kręta 10 Jaczów
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DEM.6233.4.2012
  wpis w dniu 11.06.2012r.
  skreślono z rejestru w dniu 14.02.2023r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • STALBUT SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH Iza Domel

REGON: 020246033NIP: 6931108346

DANE ADRESOWE:

 • ul. Przemysłowa 13/5
  67-200 Głogów

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.3.2020
  wpis w dniu 23.01.2020r.
  skreślono z rejestru w dniu 14.02.2023r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • Biuro Analiz Środowiskowych "Pro- Enviro" Ewa Bury

REGON: 080100452NIP: 8511657509

DANE ADRESOWE:

 • ul. Paderewskiego 38/3
  66-400 Gorzów Wielkopolski

WPIS DO REJESTRU:

 • WŚ.DGOK.6233.1.2013
  wpis w dniu 28.11.2013r.
  skreślono z rejestru w dniu 16.02.2023r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • P.P.H.U. EKO-LOGIS Jacek Adamczyk

REGON: 020803551NIP: 8982142940

DANE ADRESOWE:

 • ul. Cicha 5/1
  51-659 Wrocław

WPIS DO REJESTRU:

 • WOŚ.DGOK.6233.11.2019
  wpis w dniu 27.12.2019r.
  skreślono z rejestru w dniu 16.02.2023r.

b-1

NAZWA JEDNOSTKI:

 • P.P.H.U. TAMO Sp. z o.o.

REGON: 971284770 NIP: 9251831298

DANE ADRESOWE:

 • ul. Królowej Jadwigi 4c
  67-400 Wschowa

WPIS DO REJESTRU:

 • WK.DGOK.6233.1.2017
  wpis w dniu 09.01.2017r.
  skreślono z rejestru w dniu 07.02.2023r.

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559