„Głogowskie Dni Recyklingu”

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

„Głogowskie Dni Recyklingu”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Wartość projektu: 45 496,87 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych:  45 496,87 zł
Wysokość dofinansowania: 25,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych
Wartość dofinansowania: 11 300,00 zł
Udział własny Gminy: 34 196,87 zł
Okres realizacji: 2017
Umowa Nr: 334./D/EE/LG/2017

ZAŁOŻENIA PROJEKTU I JEGO CELE

Projekt pn.: ,,Głogowskie Dni Recyklingu” ma na celu propagowanie wiedzy ekologicznej
w zakresie gospodarki odpadami, właściwego postępowania z odpadami. Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie różnorodnych form i metod przekazywania informacji takich jak warsztaty, wystawy, spektakl, konkurs czy akcję edukacyjną. Projekt przewiduje również nie tylko standaryzowane obecnie rozwiązania proekologiczne w zakresie gospodarki odpadami – tj. recykling odpadów, ale także perspektywicznie wykorzystuje mniej aktualnie rozpowszechniony upcykling. Działania te skierowane będą do mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży szkolnej, przewidują także udział dorosłych Głogowian.

PRZEDMIOT PROJEKTU

  • W ramach planowanego do realizacji zadania zaplanowano:
  • Konkurs ekologiczny (plastyczny) o zasięgu gminnym ,,Moje rady na odpady”
  • Wystawa recyklingowo - upcyklingowa
  • Warsztaty na wystawie recyklingowo - upcyklingowej
  • Akcja edukacyjna - ,,Segregacja rewelacja”
  • Teatrzyk ekologiczny dla najmłodszych
  • Warsztaty RiPOK
  • Informacja i promocja

REALIZACJA I PLANOWANE EFEKTY

Ostatecznymi beneficjentami przedsięwzięcia będą mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów – łącznie ok. 3 314,00 osób.

KONTAKT- REALIZATOR PROJEKTU

Wydziału Komunalny
Dział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Głogowie
Pani Dagmara Twardy

ul. Poczdamska 1
67- 200 Głogów
Tel. 76/853 38 18

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559