Dział Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Poczdamska 1
67-200 GłogówNowy system gospodarowania odpadami komunalnymi – Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie przyjęte w dniu 20 listopada 2012r.

 

2012

Nr XXXVI/226/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – opublikowana 3.12.12 poz. 4459

Nr XXXVI/227/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. – opublikowana 3.12.12 poz. 4460

Nr XXXVI/228/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. – opublikowana 3.12.12 poz. 4461

Nr XXXVI/229/12 
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów [PDF - 304 KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – opublikowana 4.01.13 r. poz. 70

Nieważność § 7 ust. 1 we fragmencie „o estetycznych”, §18 ust. 1 we fragmencie „i oznakowania”, ust. 2, ust. 4 § 20 ust. 3, ust. 4 we fragmencie „w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym” stwierdzona prawomocnym wyrokiem WSA z dnia 23 maja 2013 r. II S.A./Wr 224/13

Nr XXXVI/230/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik [PDF - 163 KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. – opublikowana 3.12.12 poz. 4462

Nr XXXVI/231/12
z dnia 20 listopada 2012 r.


Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDF - 65 KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. – opublikowana 3.12.12 poz. 4463

Nr XXXVI/232/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów [PDF - 743 KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – opublikowana 3.12.12 r. poz. 4464

Nr XXXVI/233/12
z dnia 20 listopada 2012 r.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze [PDF - 172 KB]

Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [PDF - 153 KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego – opublikowana 17.12.12 r. poz. 4941

 

1

Ciasteczka

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559