Menu

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:

•    jarzeniówki, świetlówki kompaktowe;
•    telewizory, monitory, komputery w tym myszka, klawiatury, kalkulatory, drukarki
•    telefony stacjonarne i komórkowe;
•    pralki, suszarki, zmywarki, lodówki;
•    kuchenki gazowe z dodatkowymi funkcjami elektrycznymi (np. piekarnikiem);
•    mikrofalówki, elektryczne podgrzewacze wody;
•    sprzęt grający (np: magnetofony, odtwarzacze MP3, radia);
•    wentylatory, klimatyzatory;
•    odkurzacze, żelazka, zegary zasilane elektrycznie w tym na baterie;
•    zabawki elektryczne;
•    elektryczne przyrządy medyczne;
•    wszystkie inne urządzenia podłączane do kontaktu lub zasilane bateryjnie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Musi on trafić do specjalistycznych firm zbierających, przetwarzających lub unieszkodliwiających takie urządzenia.

Pozbyć się zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego można w następujący sposób:

•    można oddać do punktu zbiórki,  zbierający sprzęt ma obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów uruchomiło dla swoich klientów Bezpłatny Punkt Przyjęcia Odpadów. W ramach tego punktu klienci indywidualni, firmy, spółdzielnie, wspólnoty, gminy i instytucje mogą bezpłatnie przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. pralki, lodówki, komputery, telewizory - dla klientów.
Bezpłatny Punkt Przyjęcia Odpadów znajduje się na bazie Spółki przy ul. Przemysłowej 7a , czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 .
W celu przekazania w/w odpadów, należy po przybyciu z odpadami na bazę pobrać w Biurze Obsługi Klienta potwierdzenie posiadania aktywnej umowy podpisanej ze Spółką, na odpady komunalne i przekazać potwierdzenia pracownikowi ochrony, który wskaże miejsce rozładunku dostarczonych odpadów.
Przy większych ilościach w/w odpadów, po uzgodnieniu warunków, istnieje możliwość odbioru odpadów przez Spółkę. Przekazując w ten sposób odpady mają Państwo gwarancję, że spółka będzie z nimi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na prośbę klientów spółka przygotuje stosowne dokumenty potwierdzające przekazanie odpadu.

Także inne firmy realizują odbiór tego rodzaju odpadów, zobacz Rejestr firm

•     przy zakupie nowego urządzenia można oddać zużyty sprzęt w sklepie na zasadzie jeden za jeden, przy czym zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju, czyli np. sprzedając nową kuchenkę elektryczną, sklepy będą musiały przyjąć już wyeksploatowaną).

Baterie to produkty, które po zużyciu należą do odpadów o charakterze niebezpiecznym nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla zdrowia ludzi. Niestety wiele z nich kończy swój żywot w pojemniku z odpadami komunalnymi, a w konsekwencji na składowisku, gdzie nie powinny się znaleźć. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat prawidłowego postępowania z tego typu odpadami oraz braku świadomości o ich szkodliwości. Zaliczamy tutaj również baterie z telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń elektronicznych i elektrycznych.
Specjalne pojemniki na zużyte baterie są rozstawiane w placówkach oświatowych, instytucjach państwowych oraz w placówkach handlowych, usługowych i hurtowniach

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Krzysztof Skorobogaty tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15