Menu

Jaka jest różnica między odpadami zielonymi a kuchennymi ? Czy są to odpady biodegradowalne ?

Zarówno odpady zielone jak i kuchenne są zaliczane do odpadów biodegradowalnych. W ich skład wchodzić mogą: odpady roślinne pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych (odpady zielone) - odpady z ogrodów np. ścięta trawa, chwasty, liście, ścięte gałęzie, drewno, itp. i odpady z kuchni i domu np. odpady po owocach i warzywach, resztki produktów mlecznych, resztki jedzenia natury roślinnej, fusy po kawie i herbacie razem z filtrem papierowym, stary chleb, itp. Do odpadów ulegających biodegradacji (bioodpadów) zalicza się także osady z oczyszczalni ścieków oraz odpady papierowe.

 Dlaczego w ramach akcji pomocy dzieciom niepełnosprawnym zbierane są w szkołach i przedszkolach nakrętki od butelek?

Zbiórka nakrętek przez dzieci jest elementem akcji edukacyjnej zmierzającej do wprowadzenia już u najmłodszych nawyku selektywnego zbierania odpadów. Ze względu na charakter nakrętki jako przedmiotu, jest ona poręczna i bezpieczna do zbiórki już przez najmłodsze dzieci. Zbiórka nakrętek (czyli odkręcanie ich od butelek) daje także wymierne korzyści w ramach ogólnego systemu zbiórki odpadów opakowaniowych:1) Nakrętka od butelek wykonana jest najczęściej z PE - innego materiału niż reszta butelki (najczęściej PET). W związku z tym, w ramach zagospodarowania zebranych odpadów konieczne jest rozdzielenie obu frakcji i przekazanie do oddzielnego recyklingu.2) Praca ta (odkręcenie nakrętki od butelki) wykonywana musi być przez ludzi w sortowniach odpadów. Czynność ta jest zdecydowanie dłuższa niż samo wybranie butelki z masy odpadów i wrzucenie do odpowiedniego pojemnika. Wskazane jest zatem aby segregując w domu odpady, butelki wrzucane przez nas do pojemnika miały już odkręconą nakrętkę.3) Kolejnym zagadnieniem jest zgniatanie butelek typu PET w sortowniach odpadów. Wysegregowane butelki, przed wysłaniem do recyklingu muszą zostać sprasowane do odpowiednich „kostek” umożliwiających transport. Butelka zakręcona nie może zostać sprasowana. Zatem jest to kolejny powód, aby zachęcać ludzi do odkręcania nakrętek.4) Nawet przy braku selektywnej zbiórki, wskazane jest odkręcanie nakrętek. Jeśli wrzucimy zakręconą butelkę do odpadów zmieszanych, które później trafią na składowisko, butelka taka zajmuje nam cenną przestrzeń kwatery odpadów. Bez nakrętki butelka na składowisku może zostać ugnieciona przez spychacz lub kompaktor zagęszczający odpady. Oszczędzana jest pojemność składowiska i zbyt szybko nie ma potrzeby budowania nowych wysypisk.Jak widać jest wiele korzyści z odkręcania nakrętek od butelek. Prowadzone kampanie zbiórki nakrętek przez dzieci nie mają tylko na celu uzbieranie dużej ilości nakrętek jako takich, lecz wiążą się z innymi pośrednimi korzyściami.

Czy na zbiórkę baterii szkoła musi mieć jakieś zezwolenie?

Podstawą prawną zbiórki baterii w szkołach jest rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie  działalności (Dz.U. Nr 16/2004, poz. 154 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z nim dopuszcza się zbieranie baterii i akumulatorów (z wyłączeniem akumulatorów ołowiowych) w placówkach oświatowych, kulturalno-światowych […] oraz w siedzibach urzędów i instytucji. Baterie powinny być zbierane do pojemników wykonanych z materiału nieprzewodzącego prądu elektrycznego, oznakowanych napisem „zużyte baterie”. Na zbiórkę taką zgodnie z ustawą o odpadach (art. 33) nie jest wymagane zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów.Zużyte baterie powszechnego użytku (o kodzie 20 01 33) nie są dużym problemem w codziennej działalności szkoły jako jednostki organizacyjnej. Zbiórka baterii inicjowana przez szkołę, w której mogą uczestniczyć uczniowie, jest natomiast dobrym elementem edukacji ekologicznej. Prowadzenie szkolnej zbiórki baterii może być wykorzystane przez władze szkoły do rozwiązania ewentualnego problemu we właściwym zagospodarowaniem zużytych baterii wytwarzanych przez szkołę. W ramach szkolnej zbiórki można gromadzić baterie: paluszkowe, płaskie, cylindryczne, guzikowe (zegarkowe). Nie ma znaczenia stosowany w baterii system elektrochemiczny (np. cynkowo-węglowe, alkaliczne, litowe itp.) oraz czy są to baterie jednorazowe (tzw. pierwotne) czy akumulatorki (tzw. odnawialne). Niedopuszczalne jest natomiast zbieranie w szkołach zużytych akumulatorów ołowiowych, z których może wyciec elektrolit (np. akumulatorów samochodowych).

Chciałbym zakupić nowy akumulator. Gdzie będę mógł zostawić po zakupie mój stary akumulator?

Ustawa o opłacie depozytowej wyraźnie mówi że:Art. 20. 1. Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora.2. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do pobrania opłaty depozytowej, jeżeli przy sprzedaży akumulatora ołowiowego (kwasowego) kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora.3. Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę.4. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, przy sprzedaży akumulatora ołowiowego (kwasowego) potwierdza na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym wysokość pobranej opłaty depozytowej.

 

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Izabela Bauć tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15