Menu

2016

NR XXIV/201/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r

UCHWAŁA NR XXIV/201/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3515

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/202/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego –opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3516

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/203/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/203/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2016.3517

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/204/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE  z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/204/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego –opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3518

Ogłoszony: 14.07.2016

NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego –opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 2016.3519

Ogłoszony: 14.07.2016 rozstrzygnięcie nadzorcze  DZ. URZ. WOJ. 2016.3872

Ogłoszony: 10.08.2016

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Izabela Bauć tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15