Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29.09.2020 r.

2020

UCHWAŁA NR XXX/227/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 września 2020 r.

 

uchylająca uchwałę w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 158KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XXX/228/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 września 2020 r.
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 266KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XXX/229/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 września 2020 r.
 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 189KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XXX/230/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 września 2020 r.
 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysokości stawki tej opłaty, oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 179KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XXX/231/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 29 września 2020 r.
 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 3,33MB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559