Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12.11.2020 r.

2020

UCHWAŁA NR XXXII/258/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/231/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odnośnik otwierany w nowym oknie 

Do pobrania [PDF, 925KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ. 

UCHWAŁA NR XXXII/257/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/230/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek. Odnośnik otwierany w nowym oknie

Do pobrania [PDF, 172KB]

Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego -opublikowana  DZ. URZ. WOJ.

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559