Zasady postępowania z bioodpadami

Zasady postępowania z bioodpadami (przydomowe kompostowanie, co można kompostować, czego nie można, porady jak stworzyć kompostownik, jak o niego dbać)

Kompostowanie to stara metoda produkcji wartościowego nawozu organicznego – kompostu. Odpady organiczne są przetwarzane w czasie kompostowania przez rozmaite mikroorganizmy /też dżdżownice/ do postaci prostych związków, które mogą wzbogacać glebę pod uprawę roślin.


Korzyści płynące z wytwarzania kompostu:

1) Kompostowanie pozwala przetworzyć ok. 20 - 30% wytwarzanych przez nas od¬padów (jedna czwarta odpadów nie trafi na składowisko!) 
2) Kompostowanie dostarcza bardzo dobrego i taniego nawozu organicznego, który wzbogaca glebę w próchnicę dzięki czemu ziemia staje się pulchna, prze¬wiewna i zatrzymuje wodę.
3) Kompost nadaje się do wszystkich roślin nie można nim „przenawozić ” i zaszkodzić roślinom.
4) Ponowne wykorzystanie odpadów organicznych pozwala zapobiec rabunkowej eksploatacji naturalnych zasobów próchnicy i torfu.
5) Kompostować można w specjalnym kompostowniku przydomowym (do nabycia w sklepie ogrodniczym, można go też wykonać samemu), jak też w otwartej pryzmie w ogrodzie. Nie jest to czynność trudna, ale należy znać jej podstawowe zasady.

 

Ważne jest, żeby zachować odpowiednie warunki dla tworzenia się wartościowego kompostu:

•    wybrać odpowiednie miejsce, nie przeszkadzające ludziom, w cieniu; osłonięte od wiatrów na przepuszczalnym podłożu, lekkim wzniesieniu aby nie gromadziła się w nim woda.

•    należy zapewnić dostęp powietrza do kompostowanej masy, żeby zapobiec gniciu;

•    trzeba zapewniać właściwą wilgotność kompostu nie może być ani za suchy – można przy wysuszeniu polewać wodą lub dodać wilgotnych odpadów, ani za wilgotny, bo grozi to gniciem – przy zbyt dużej wilgotności można dodać odpadów bardziej suchych;

•    należy ułożyć kompost warstwowo tylko z odpadów nadających się do kompostowania.

 

Układanie kompostu:
• pierwsza warstwa to pocięte gałęzie i grube łodygi przesypane ziemią lub dojrzałym kompostem,
• następnie należy układać warstwami zgromadzone odpadki organiczne (20 cm) ziemię (2-4 cm) posypać wapnem, dolomitem lub kredą,
• dokładać kolejne warstwy w tej samej kolejności i polewać co kilka dni wodą aby utrzymać lekką wilgotność,
• po 2-3 dniach kompost należy przełożyć aby warstwa wierzchnia znalazła się na spodzie
• można dodać tzw. Starter (szczepionkę) zawierający szczepy bakteryjne lub trochę gotowego kompostu, dzięki temu nie trzeba przekładać kompostu
• w zimie aby utrzymać odpowiednia temperaturę należy przełożyć kompost słomianymi matami.

 

  


SUROWCE NADAJĄCE SIĘ NA KOMPOST

Odpadki ogrodowe
• skoszona trawa powinna być układana w kompostowniku cienkimi warstwami;
•    liście: lepiej kompostować wymieszane liście różnych gatunków, ponieważ niektóre zawierają dużo garbników i powoli się rozkładają (np. dąb, kasztanowiec);
•    gałęzie drzew i krzewów: powinny być pocięte;
•    chwasty, resztki warzyw i owoców, łęty; nie mogą być zbyt wilgotne, zarażone chorobami roślin;
•    kora drzew: nie wolno wkładać jej do kompostownika za dużo, powinna być roz-drobniona i namoczona w wodzie,
•    słoma i siano: najlepiej drobno pocięte, utrzymują wilgotność w kopcu oraz za-pewniają dostęp powietrza do wewnątrz.

Odpadki kuchenne
•    resztki warzyw i owoców: należy je mieszać z bardziej suchymi odpadami,
•    suche pieczywo: nie powinno być bardzo spleśniałe,
•    skorupki jaj: dłużej się rozkładają; można je zgnieść, żeby przyśpieszyć rozkład,
•    wytłaczanki papierowe po jajkach: rozdrobnić na małe fragmenty,
•    fusy po kawie (ale bez filtrów z ekspresu) i herbacie (ale nie w opakowaniach , ekspresowych).


TEGO NIE NALEŻY KOMPOSTOWAĆ:
•    resztki kuchenne w postaci mięsa, ryb, kości (przyciągają muchy, myszy, szczury)
•    metal, plastik, szkło
•    pieluchy, podpaski
•    popiół, resztki budowlane
•    torby z odkurzacza
•    odpady zawierające chemikalia
•    śmieci zebrane z chodnika, ulicy

Świeży kompost wprost z kompostownika (po kilku miesiącach kompostowania odpadów) można przenieść na odkrytą pryzmę do dalszego dojrzewania, albo wy-korzystywać bezpośrednio:

•    pod krzewy owocowe lub kwiatowe (na przedwiośniu wyściółkować warstwą ok. 2 cm),
•    przed sadzeniem krzewów lub drzewek, kapusty, ziemniaków (przekopać ziemię z kompostem na 2 tygodnie przed sadzeniem),
•    jako nawóz pod warzywa takie, jak pomidory, ogórki, kapusta, dynia.

Kompost dojrzały /dojrzewanie może trwać nawet kilka lat/ jest bardzo dobrym nawozem naturalnym.
•    Można stosować go bezpośrednio na grządki warzywne lub kwiatowe /3-10 litrów rocznie na 1m2 powierzchni tj. ok. 1 wiadro na 1-2 m2; powierzchniowo, w charakterze ściółki lub płytko wprowadzony w glebę, ale nie należy go zakopywać/.
•    Kompostu można używać do zasypywania dołka z posadzonym drzewkiem (zmieszany z ziemią w stosunku 1:5).
•    Z kompostu i uboższej ziemi można też tworzyć podłoże dla roślin hodowanych w skrzynkach balkonowych (1 część kompostu na 3-5 części ziemi).


Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów uruchomiło dla swoich klientów Bezpłatny Punkt Przyjęcia Odpadów. W ramach tego punktu klienci firmy mogą bezpłatnie przekazać odpady zielone - ulegające biodegradacji (trawa, liście)

Bezpłatny Punkt Przyjęcia Odpadów znajduje się na bazie Spółki przy ul. Przemysłowej 7a , czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 .

W celu przekazania w/w odpadów, należy po przybyciu z odpadami na bazę pobrać w Biurze Obsługi Klienta potwierdzenie posiadania aktywnej umowy podpisanej ze Spółką, na odpady komunalne i przekazać potwierdzenia pracownikowi ochrony, który wskaże miejsce rozładunku dostarczonych odpadów.

Przy większych ilościach w/w odpadów, po uzgodnieniu warunków, istnieje możliwość odbioru odpadów przez Spółkę. Przekazując w ten sposób odpady mają Państwo gwarancję, że spółka będzie z nimi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie odpady „zielone” podlegają obróbce biologicznej  na płycie kompostowej. Na prośbę klientów spółka przygotuje stosowne dokumenty potwierdzające przekazanie odpadu.

Także inne firmy realizują odbiór tego rodzaju odpadów, zobacz Rejestr firm

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559