Menu
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Jest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Komunikat Prezydenta Głogowa

W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (zarządców) terenów.

Usługi związane z odbieraniem odpadów są prowadzone tak jak do tej pory (nie wprowadzono żadnych ograniczeń). Z uwagi na to, żeby uniknąć kontaktu załóg śmieciarek na terenie bazy pracownicy poszczególnych pojazdów mają przesunięty czas pracy. W związku z powyższym odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał od godziny 600 do 2200

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zarówno przy ulicy Transportowej jak i przy Przemysłowej 7A) funkcjonują normalnie, w godzinach 1000 do 1800 w dni powszednie oraz w 800 – 1600 w soboty. Na terenie PSZOK-ów obowiązują ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa (szczególnie unikanie kontaktu pomiędzy mieszkańcami).

Uruchomiona została wiosenna akcja „wystawka” – operator systemu będzie odbierał odpady gabarytowe. Harmonogram wywozu odpadów został dostarczony właścicielom nieruchomości (w zabudowie jednorodzinnej) i zarządcom (w zabudowie wielorodzinnej), jest również zamieszczony na stronie czystyglogow.pl.

Trwa zgodny z harmonogramem odbiór odpadów zebranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej. Z uwagi na rozpoczęcie prac sezonowych znacząco wzrasta ilość wytworzonych odpadów zielonych i bio. Odpady te są odbierane WYŁĄCZNIE w workach systemowych (przekazywanych przez operatora). Jeśli na nieruchomości zostanie wytworzona większa ilość odpadów, których nie da się umieścić w workach systemowych (brązowych) NALEŻY je dostarczyć nieodpłatnie do PSZOK-ów.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 767265401.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl; pod numerem telefonu +48 767265471, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1.c RODO , ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z dnia 2017r, poz.201), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz.1289) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz firmy serwisowe oprogramowania informatycznego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Miło nam poinformować o uroczystym rozdaniu nagród, które miało miejsce w dniu 18 czerwca 2014r. o godz. 11:00 w Sali Rajców, za udział następujących akcjach:

 • - Czyściciel Świata w roku szkolnym 2013/2014- Gmina Miejska Głogów
 • - Zbiórka odpadów selektywnie gromadzonych w tym elektroodpadów w roku szkolnym 2013/2014- organizowana przez AG Aneta Gonera- Gminę Miejską Głogów
 • - Zbiórka puszek aluminiowych- Fundacja Recal- Prezes Fundacji Pan Jacek Wodzisławski- Gmina Miejska Głogów

Nagrody ufundowali Prezydent Miasta Głogowa, Firma AG- EKO Aneta Gonera, Fundacja Recal.

Miło nam poinformować o uroczystym rozdaniu nagród, które miało miejsce w dniu 18 czerwca 2014r. o godz. 11:00 w Sali Rajców, za udział następujących akcjach:

 • - Czyściciel Świata w roku szkolnym 2013/2014- Gmina Miejska Głogów
 • - Zbiórka odpadów selektywnie gromadzonych w tym elektroodpadów w roku szkolnym 2013/2014- organizowana przez AG Aneta Gonera- Gminę Miejską Głogów
 • - Zbiórka puszek aluminiowych- Fundacja Recal- Prezes Fundacji Pan Jacek Wodzisławski- Gmina Miejska Głogów

Nagrody ufundowali Prezydent Miasta Głogowa, Firma AG- EKO Aneta Gonera, Fundacja Recal.

Do akcji włączyło się wiele placówek oświatowych:

Czyściciel Świata :

Gimnazjum Nr 5: PP nr 6

- puszki 50 kg - puszki 595 kg

- makulatura 2668 kg PP nr 7

- baterie 220 kg - puszki 24 kg

- nakrętki 501 kg SP nr 10

SP 7: - puszki 567 kg

- puszki 520 kg - makulatura 9850 kg

- makulatura 12 465 kg - baterie 125 kg

- baterie 808 kg - nakrętki 780 kg

- nakrętki 2129 kg - elekroodpady 520kg

Gimnazjum Nr 6: PP nr 10

- makulatura 1588 kg - puszki 529 kg

- nakrętki 26 kg

SP 2

- puszki 238,59 kg

- makulatura 3670 kg

- baterie 105 kg

- nakrętki 790 kg

Przedszkole Nr 5

- puszki 132 kg

SP 14

- makulatura 15041,8 kg

- baterie 223 kg

SP 12

- puszki 166 kg

- makulatura 4935 kg

- baterie 110 kg

- nakrętki 1778 kg

W tym konkursie rozdano indywidualne nagrody dla osób najbardziej wyróżniających się wytypowanych przez daną placówkę oświatową

Były to między innymi: namioty, śpiwory, karimaty, plecaki, książki o tematyce ekologicznej.

Zbiórka odpadów selektywnie gromadzonych w roku szkolnym 2013/2014 AG-Eko Aneta Gonera

Główne nagrody otrzymali w tym konkursie otrzymali:

Kategoria nakrętki 150 kg- PP nr 20 wielofunkcyjny radio- odtwarzacz

Makulatura 1200 kg- SP nr 10- sprzęt multimedialny z funkcją karaoke

Elektorodpady 1400 kg –G nr 5 - sprzęt multimedialny z funkcją karaoke

Baterie 105 kg- SP NR 2 wielofunkcyjny radio- odtwarzacz

Pozostałe placówki oświatowe otrzymały wyróżnienia i podziękowania za udział oraz drobne upominki w postaci książek o tematyce ekologicznej i upominków dla reprezentantów danej placówki.

SP nr 3, 6,7,12,13 SN Aslan

G nr 2,3

PP nr 2,3,5,7,6,17,19,9,1, PN Poziomki, PN Zielone

Fundacja Recal – Pan Jacek Wodzisławski

Fundacja przekazała nagrody w postaci sprzętu eloktronicznego i występów artystycznych:

Przedstawienie „Ala w Alulandii” – PP nr 6

Tablet Samsung MM-E320 – SP NR 7

Miniwieża Samsung MM- E320- PP nr 10

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcjach i zapraszamy do kolejnej edycji, która rozpocznie się w nowym roku szkolnym.

Galeria zdjęć z rozdania nagród:

album

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Izabela Bauć tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15