Menu
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Jest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

drzewo
 


Uncategorised

RODO

rodo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 767265401.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu +48 767265471, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1.c RODO , ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z dnia 2017r, poz.201), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz.1289) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz firmy serwisowe oprogramowania informatycznego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

ABC segregacji

Jeśli przy segregacji pojawiły się wątpliwości, skorzystaj z naszej wyszukiwarki odpadów. (kliknij w baner i wpisz w wyszukiwarkę odpad |KROK 1|) Chcąc uzupełnić naszą wyszukiwarkę wystarczy wysłać do nas mail kontakt

do-wyszukiwarki

Dla przypomnienia

KTO PYTA NIE BŁĄDZI

Czy do pojemnika na papier wolno wyrzucać zabrudzony papier?

Do niebieskich pojemników na papier wrzucamy tylko czystą i suchą makulaturę, czyli gazety, zeszyty, tekturę  itp. Zabrudzony papier wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Czy przed wyrzuceniem należy myć zużyte opakowania?

Nie myjemy opakowań, pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. Opakowania należy opróżniać z ich zawartości (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem lub pojemnika z resztkami śmietany).

Czy przed wyrzuceniem należy usuwać etykiety z butelek i słoików?

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

Do którego pojemnika należy wrzucić opakowania (kartony) po mleku lub sokach?

Wrzucamy do pojemnika na odpady z metali i tworzyw sztucznych - są to wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana będzie opłata według wyższej stawki, ustalonej przez radę gminy (tzn. stawki za odpady zmieszane) dla wszystkich mieszkańców nieruchomości.

Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia np. z zepsutym wózkiem dziecięcym?

Takie przedmioty, jak np. wózki dziecięce, traktujemy jako odpady gabarytowe i należy oddawać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u (Transportowa 6 i Przemysłowa 7a).
Mniejsze odpady tego typu, np. zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, o ile nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy do jednego pojemnika trafiają odpady składające się z kilku różnych surowców?

W miarę możliwości należy je rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Gdzie należy wyrzucić szkło inne niż opakowania szklane np. szkło okienne, ceramikę itp.?

Szkło okienne oddajemy do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (Transportowa 6), natomiast ceramikę, porcelanę, fajans wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Co z odpadami po remoncie - czy gmina ma obowiązek odebrać śmieci w ramach opłaty?

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy naszej gminy mogą oddać miesięcznie 50 kg gruzu. Należy w Urzędzie Miasta, Dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Poczdamskiej 1 złożyć deklarację na usługi dodatkowe, pobrać oznakowane worki i odwieźć odpad budowlany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (Transportowa 6 i Przemysłowa 7a).

Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem

Wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania, mycie nie jest potrzebne.

Czy wyrzucając odpady papierowe należy usuwać zszywki do papieru, okładki od bindowania itp.?

Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. spinacze, okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone.

Czy butelki plastikowe i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Postępujemy następująco: nakrętkę odkręcamy, butelkę zgniatamy i zakręcamy ponownie. Butelki PET wyrzucamy razem z zakrętkami do pojemnika na tworzywa sztuczne, chyba że nakrętki zbieramy na akcje charytatywne, wówczas wyrzucamy do pojemnika tylko zgniecioną butelkę.

Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

Takie przedmioty to odpady gabarytowe należy je oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK (Transportowa 6 i Przemysłowa 7a) lub podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

pytania

To warto wiedzieć

Co się dzieje, jeżeli nie segregujesz odpadów ?

 1. Jedna bateria typu „paluszek” wrzucona do zwykłego śmietnika może zanieczyścić 1 m3 naszego środowiska
 2. Około dwóch milionów ptaków i ssaków wodnych ginie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów
 3. Litr zużytego oleju silnikowego wylanego do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić milion litrów wody
 4. Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik, to na wysypiska w całej Polsce rocznie trafi 10 tysięcy ton szkła (średnio każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 szklanych opakowań w pełni nadających się do ponownego wykorzystania)
 5. Rozkład jednej plastikowej butelki może trwać nawet 500 lat
 6. Jeden telewizor wrzucony do niewielkiego jeziora może zatruć ekosystem wodny na wiele lat
 7. Co roku z samych Lasów Państwowych usuwa się ok. 140 tysięcy metrów sześciennych podrzuconych śmieci (to ok. 1000 wagonów kolejowych załadowanych do pełna).

Co się dzieje, gdy segregujesz odpady?

 1. Recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy
 2. Zużyty litrowy karton po mleku lub sokach posiada wartość energetyczną pozwalającą zasilać żarówkę o mocy 40 Watt przez 1,5 godziny
 3. Recykling jednej lodówki ogranicza emisję CO2 o ponad 2 tony
 4. Płyty CD i DVD zrobione są z tworzywa sztucznego, które może być odzyskane i ponownie wykorzystane np. do produkcji bieżni, butów lub szyb pancernych
 5. Z 450 plastikowych pudełek po proszku do prania można wyprodukować trzyosobową parkową ławkę
 6. Gdyby całe żelazo odzyskiwane na świecie przez grupę Stena Re-cykling przetopić na rowery, co trzeci Europejczyk mógłby dostać jeden z nich w prezencie (wliczając 143 miliony obywateli Rosji)!
 7. Rocznie zużywamy przeciętnie 240 kg papieru, do produkcji których potrzeba wyciąć cztery drzewa. Tyle samo papieru można otrzymać z 270 kg makulatury.
 8. Zakłady produkujące papier, w trakcie procesów wytwórczych zanieczyszczają powietrze i zużywają zasoby naturalne w postaci ropy naftowej i wody. Wykorzystując powtórnie tonę makulatury oszczędzamy około 500 litrów ropy naftowej i 26 tysięcy litrów wody.
 9. Z pięciu butelek PET po napojach można wytworzyć nić, z której powstanie koszulka sportowa.
 10. Szkło podlega recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać nieskończoną ilość razy. Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie wody, piasku, dolomitu i sody.

Używajmy toreb wielokrotnego użytku w tym także trwałych toreb zakupowych z tworzyw sztucznych, polipropylenowych. Są one bardziej przyjazne środowisku niż jednorazówki i torby papierowe.

Lista aptek przyjmujących przeterminowane leki

apteka

Lp.

Nazwa apteki

Adres

1.

Apteka „ZIKO”

ul. Piłsudskiego 19, 67-200 Głogów (Galeria Glogovia)

2.

Apteka „PRZY POLOMARKECIE”

ul. Mickiewicza 46, 67-200 Głogów

3.

Apteka „APTECUS X”

ul. Poniatowskiego 12 , 67-200 Głogów

4.

Apteka „DBAM O ZDROWIE”

ul. K. Sprawiedliwego 4,67-200 Głogów

5.

Aptek „FARMAKO”

ul. Kościuszki 15F, 67-200 Głogów

6.

Apteka „HERBOWA”

ul. Budowlanych 16A, 67-200 Głogów

7.

Apteka „NOVA”

ul. Kościuszki 16A, 67-200 Głogów

8.

Apteka „STYLOWA”

Al. Wolności 12E, 67-200 Głogów

9.

Apteka „PIASTOWSKA”

ul. Rycerska 21, 67-200 Głogów

10.

Apteka „PRZY ZIELONYM RYNKU”

ul. Jedności Robotniczej 16E , 67-200 Głogów

11.

Apteka „CENTRUM ZDROWIA 24h”

Aleja Wolności 34, 67-200 Głogów

12.

Apteka „DBAM O ZDROWIE”

ul. Plutona 1, 67-200 Głogów

13.

Apteka „DBAM O ZDROIE”

ul. Skłodowskiej-Curie 11, 67-200 Głogów

14.

Apteka „DR MAX”

ul. Jedności Robotniczej 2, 67-200 Głogów

15.

Apteka „GŁOGOWSKA”

ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów

16.

Apteka „RODZINNA”

ul. Moniuszki 12, 67-200 Głogów

17.

Apteka „HERBOWA”

ul. Sportowa 1B, 67-200 Głogów

18.

Apteka „KONWALIOWA”

ul. Piłsudskiego1, 67-200 Głogów

19.

Apteka „PRIMA”

ul. Perseusza 1, 67-200 Głogów

20.

Apteka „GEMINIUM”

ul. Gwiaździsta 1a, 67-200 Głogów

21.

Apteka Gemini

Plac 1000-lecia 7/2

Gdzie wyrzucamy