Menu
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Jest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Komunikat Prezydenta Głogowa

W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (zarządców) terenów.

Usługi związane z odbieraniem odpadów są prowadzone tak jak do tej pory.

Z uwagi na to, żeby uniknąć kontaktu załóg śmieciarek na terenie bazy pracownicy poszczególnych pojazdów mają przesunięty czas pracy. W związku z powyższym odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał od godziny 600 do 2200

Zmiany w odbiorze bioodpadów –zmiany dotyczą mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych.

Z uwagi na rozpoczęcie prac sezonowych znacząco wzrasta ilość wytworzonych odpadów zielonych i bio. Odpady te są odbierane WYŁĄCZNIE w workach systemowych (przekazywanych przez operatora).

W związku z zagrożeniem epidemicznym i w celu zapewnienia ciągłości wywozu odpadów informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2020 r. odpady BIO (brązowe worki) będą odbierane
w liczbie do 3 worków maksymalnie jednorazowo z posesji. W przypadku większej ilości odpadów BIO do dyspozycji mieszkańców pozostają Punkty Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Jednocześnie informujemy o zmianach dotyczących ich godzin otwarcia (poniżej).

Zmiany w PSZOK  -  zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców.

W związku z zagrożeniem epidemicznym GPK-SUEZ Głogów w porozumieniu z Gminą Miejską w Głogowie wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.
Na terenie PSZOK-ów obowiązują ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa (szczególnie unikanie kontaktu pomiędzy mieszkańcami).

Z dniem 6 kwietnia punkty te czynne będą:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 (przerwa techniczna 13.00 – 13.30)
oraz w sobotę 8.00-14.00 (przerwa techniczna 11.00-11.30).

PSZOK-i znajdują się w 2 miejscach, przy ul. Przemysłowej 7a i ul. Transportowej.
PSZOK – ul. Przemysłowa 7a – tel. 515 224 608
PSZOK – ul. Transportowa – tel. 507 727 963

 

Trwa zgodny z harmonogramem odbiór odpadów zebranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 767265401.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl; pod numerem telefonu +48 767265471, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1.c RODO , ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z dnia 2017r, poz.201), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz.1289) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz firmy serwisowe oprogramowania informatycznego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna "Śmiecenie odpada".

Kampania w prosty i ciekawy sposób informuje Dolnoślązaków o zmianach jakie pojawią się w związku z wejściem nowej ustawy o gospodarce odpadami, potocznie określanej jako "ustawa śmieciowa". Nowy system zacznie obowiązywać 1 lipca 2013 r. Do tego czasu, Agencja Rozwoju

Aglomeracji Wrocławskiej, legnicka Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" oraz wrocławska Fundacja EkoRozwoju przewidują szereg przedsięwzięć regionalnych w których przypomną Dolnoślązakom jak ważna jest segregacja śmieci. Kampania finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Seminaria, warsztaty

Organizatorzy przeprowadzą seminaria, wykłady, dyskusje panelowe. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. te, dotyczące nowych wymogów w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbiorcami tych informacji będą dziennikarze, przedsiębiorcy oraz samorządowcy.
Kampania "Śmiecenie odpada" pojawi się podczas Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdrój.

Zdecydowano się także na włączenie do akcji informacyjnej duchownych. Przy wsparciu dolnośląskich diecezji w warsztatach wezmą udział księża, proboszczowie, rady parafialne. Ten nietypowy pomysł ułatwi dotarcie z informacjami o nowych zasadach gospodarowania odpadami do wiernych blisko
730 parafii Dolnego Śląska.

Internet

Organizatorzy podczas kampanii chcą wyprodukować możliwie jak najmniej śmieci. Dlatego głównym kanałem informacyjnym będzie internet.

W ramach kampanii przewidziano między innymi:
- stworzenie profilu akcji w serwisie społecznościowym Facebook.com.
- sondaże, reklamy, konkursy
- publikacje materiałów wideo (reportaże, wywiady, relacje z wydarzeń)
- uruchomienie specjalnego serwisu www.smiecenieodpada.pl

Serwis stanie się otwartą bazą informacji, dla mieszkańców regionu i samorządowców. Organizatorzy liczą na zaangażowanie internautów w tworzenie treści serwisu, poprzez nadsyłanie materiałów związanych z działaniami eko, zdjęć nielegalnych wysypisk, podejmowanie ważnych tematów.
Samorządowcom serwis ułatwi kontakt z ekspertami, którzy wyjaśnią trudne zagadnienia związane z nowym prawem odpadowym.

Imprezy lokalne

Mieszkańcy naszego regionu nie do końca zdają sobie sprawę z ilości wytwarzanych każdego dnia odpadów. Nie wiedzą co się z nimi dzieje, w jaki sposób można je odzyskać. By przekonać

mieszkańców Dolnego Śląska do zmiany codziennych nawyków dotyczących segregowania śmieci, zaplanowano do końca 2012 roku liczne imprezy. Zaangażowane zostaną samorządy, organizacje, szkoły, ośrodki kultury, przedsiębiorstwa komunalne oraz lokalne media. Organizatorzy chcą dotrzeć
do min. 1 mln osób. W ramach tego bloku tematycznego przewidziano m.in.:

- Lokalne festiwale recyklingu "odŚmieć swoje środowisko". Cykl wydarzeń edukacyjnych realizowanych w kilkudziesięciu gminach województwa dolnośląskiego i w dużych miastach.
Samorządy, szkoły, ośrodki kultury zrealizują przedsięwzięcia edukacyjne, konkursy, wystawy, prezentacje aktywnie angażujące mieszkańców i lokalne środowisko.

- Wystawę przestrzenną "Żyj EKO, śmiecenie odpada". W jej ramach organizatorzy zobrazują ilość śmieci jakie wytwarza potencjalny mieszkaniec Dolnego Śląska. Pomogą w tym instalacje - rzeźby, figury, postacie zbudowane z plastiku, szkła czy papieru. Przy każdej z nich będzie tabliczka opisująca zagadnienie segregacji odpadów.

- Flashmob pod hasłem: "Nowy styl, śmiecenie odpada". Zaskakująca wszystkich akcja przeprowadzona w przestrzeni publicznej.

- Wystawa fotograficzna pt:" Dolnośląskie śmiecenie odpada". To sprawdzony w latach ubiegłych element kampanii społeczno - edukacyjnych. Prowokujące zdjęcia zilustrują nielegalne wysypiska, wzbudzą reakcję i dyskusję wśród mieszkańców.

Prasa

Cykl redakcyjny na łamach "Gazety Wyborczej Wrocław" przewiduje publikacje kilkunastu artykułów. Wykorzystując opiniotwórczą rolę dziennika organizatorzy chcą promować ekologiczny tryb życia. By wzbudzić zainteresowanie Dolnoślązaków zagadnieniami ekologii, promowane będą pozytywne
wzorce i przykłady. W ramach kampanii przewidziano także cykl tekstów sponsorowanych oraz kampanie reklamową na łamach prasy o zasięgu regionalnym

Telewizja

Tradycyjnym kanałem informacyjnym będzie telewizja. Przy współpracy z TVP Wrocław powstał cykl filmów fabularyzowanych o tematyce ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

Radio

Partnerami kampanii "Śmiecenie odpada" będzie Radio Wrocław, Radio RAM oraz Radio Rodzina.

W Radiu Wrocław promocja mody na segregację odpadów realizowana będzie w trakcie emisji specjalnego programu pod nazwą "Kwadrans ekologiczny". W cotygodniowym paśmie popołudniowym swoją wiedzą służyć będzie zaproszony ekspert. Przeprowadzenie specjalnej
Strefy Stylu pt: "Moda na ekologię" przewidziano na antenie Radia RAM. Rozgłośnia Radiowa Radio Rodzina wspierać będzie organizatorów kampanii publikacją audycji związanych z ekologią, ochroną środowiska. Słuchacze wezmą udział w cyklu audycji poświęconych nielegalnym wysypiskom
śmieci czy segregacji odpadów. Zapoznają się z dobrymi praktykami w zakresie zagospodarowania odpadami.

Więcej na stronie www.smiecenieodpada.pl

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Izabela Bauć tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15