Menu
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Jest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

drzewo
 


Ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna "Śmiecenie odpada".

Kampania w prosty i ciekawy sposób informuje Dolnoślązaków o zmianach jakie pojawią się w związku z wejściem nowej ustawy o gospodarce odpadami, potocznie określanej jako "ustawa śmieciowa". Nowy system zacznie obowiązywać 1 lipca 2013 r. Do tego czasu, Agencja Rozwoju

Aglomeracji Wrocławskiej, legnicka Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" oraz wrocławska Fundacja EkoRozwoju przewidują szereg przedsięwzięć regionalnych w których przypomną Dolnoślązakom jak ważna jest segregacja śmieci. Kampania finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Seminaria, warsztaty

Organizatorzy przeprowadzą seminaria, wykłady, dyskusje panelowe. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. te, dotyczące nowych wymogów w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbiorcami tych informacji będą dziennikarze, przedsiębiorcy oraz samorządowcy.
Kampania "Śmiecenie odpada" pojawi się podczas Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdrój.

Zdecydowano się także na włączenie do akcji informacyjnej duchownych. Przy wsparciu dolnośląskich diecezji w warsztatach wezmą udział księża, proboszczowie, rady parafialne. Ten nietypowy pomysł ułatwi dotarcie z informacjami o nowych zasadach gospodarowania odpadami do wiernych blisko
730 parafii Dolnego Śląska.

Internet

Organizatorzy podczas kampanii chcą wyprodukować możliwie jak najmniej śmieci. Dlatego głównym kanałem informacyjnym będzie internet.

W ramach kampanii przewidziano między innymi:
- stworzenie profilu akcji w serwisie społecznościowym Facebook.com.
- sondaże, reklamy, konkursy
- publikacje materiałów wideo (reportaże, wywiady, relacje z wydarzeń)
- uruchomienie specjalnego serwisu www.smiecenieodpada.pl

Serwis stanie się otwartą bazą informacji, dla mieszkańców regionu i samorządowców. Organizatorzy liczą na zaangażowanie internautów w tworzenie treści serwisu, poprzez nadsyłanie materiałów związanych z działaniami eko, zdjęć nielegalnych wysypisk, podejmowanie ważnych tematów.
Samorządowcom serwis ułatwi kontakt z ekspertami, którzy wyjaśnią trudne zagadnienia związane z nowym prawem odpadowym.

Imprezy lokalne

Mieszkańcy naszego regionu nie do końca zdają sobie sprawę z ilości wytwarzanych każdego dnia odpadów. Nie wiedzą co się z nimi dzieje, w jaki sposób można je odzyskać. By przekonać

mieszkańców Dolnego Śląska do zmiany codziennych nawyków dotyczących segregowania śmieci, zaplanowano do końca 2012 roku liczne imprezy. Zaangażowane zostaną samorządy, organizacje, szkoły, ośrodki kultury, przedsiębiorstwa komunalne oraz lokalne media. Organizatorzy chcą dotrzeć
do min. 1 mln osób. W ramach tego bloku tematycznego przewidziano m.in.:

- Lokalne festiwale recyklingu "odŚmieć swoje środowisko". Cykl wydarzeń edukacyjnych realizowanych w kilkudziesięciu gminach województwa dolnośląskiego i w dużych miastach.
Samorządy, szkoły, ośrodki kultury zrealizują przedsięwzięcia edukacyjne, konkursy, wystawy, prezentacje aktywnie angażujące mieszkańców i lokalne środowisko.

- Wystawę przestrzenną "Żyj EKO, śmiecenie odpada". W jej ramach organizatorzy zobrazują ilość śmieci jakie wytwarza potencjalny mieszkaniec Dolnego Śląska. Pomogą w tym instalacje - rzeźby, figury, postacie zbudowane z plastiku, szkła czy papieru. Przy każdej z nich będzie tabliczka opisująca zagadnienie segregacji odpadów.

- Flashmob pod hasłem: "Nowy styl, śmiecenie odpada". Zaskakująca wszystkich akcja przeprowadzona w przestrzeni publicznej.

- Wystawa fotograficzna pt:" Dolnośląskie śmiecenie odpada". To sprawdzony w latach ubiegłych element kampanii społeczno - edukacyjnych. Prowokujące zdjęcia zilustrują nielegalne wysypiska, wzbudzą reakcję i dyskusję wśród mieszkańców.

Prasa

Cykl redakcyjny na łamach "Gazety Wyborczej Wrocław" przewiduje publikacje kilkunastu artykułów. Wykorzystując opiniotwórczą rolę dziennika organizatorzy chcą promować ekologiczny tryb życia. By wzbudzić zainteresowanie Dolnoślązaków zagadnieniami ekologii, promowane będą pozytywne
wzorce i przykłady. W ramach kampanii przewidziano także cykl tekstów sponsorowanych oraz kampanie reklamową na łamach prasy o zasięgu regionalnym

Telewizja

Tradycyjnym kanałem informacyjnym będzie telewizja. Przy współpracy z TVP Wrocław powstał cykl filmów fabularyzowanych o tematyce ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

Radio

Partnerami kampanii "Śmiecenie odpada" będzie Radio Wrocław, Radio RAM oraz Radio Rodzina.

W Radiu Wrocław promocja mody na segregację odpadów realizowana będzie w trakcie emisji specjalnego programu pod nazwą "Kwadrans ekologiczny". W cotygodniowym paśmie popołudniowym swoją wiedzą służyć będzie zaproszony ekspert. Przeprowadzenie specjalnej
Strefy Stylu pt: "Moda na ekologię" przewidziano na antenie Radia RAM. Rozgłośnia Radiowa Radio Rodzina wspierać będzie organizatorów kampanii publikacją audycji związanych z ekologią, ochroną środowiska. Słuchacze wezmą udział w cyklu audycji poświęconych nielegalnym wysypiskom
śmieci czy segregacji odpadów. Zapoznają się z dobrymi praktykami w zakresie zagospodarowania odpadami.

Więcej na stronie www.smiecenieodpada.pl

Gdzie wyrzucamy