Menu
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Jest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 767265401.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl; pod numerem telefonu +48 767265471, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1.c RODO , ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z dnia 2017r, poz.201), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz.1289) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz firmy serwisowe oprogramowania informatycznego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Finał konkursu "Czyściciel Świata"

Dnia 25 czerwca 2012r., w Szkole Podstawowej Nr 7 w Głogowie, przy ul. Daszyńskiego 11 o godzinie 10.00 odbył się uroczysty finał konkursu pn. „Czyściciel świata” w ramach programu edukacji ekologicznej „Szkoła Przyjazna Środowisku” i rozdanie nagród dla uczestników.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszej szkoły, przedszkola oraz najaktywniejszych uczniów i nauczycieli ufundował Urząd Miasta Głogowa oraz Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” w Legnicy.

Kampania recyklingu puszek toczy się od 1999 roku. Udział placówek szkolnych jest dobrowolny.

Od 1999 do 2011 roku głogowskie szkoły i przedszkola zebrały:

Puszek  61 ton  877,20  kg
Makulatury 249 ton 736,71 kg
Baterii  87 ton 059,17 kg

Oznacza to, że surowce te zostały poddane powtórnemu przetworzeniu i nie zostały zmarnowane na wysypiskach. Ma to bezpośredni wpływ na poziomy odzysku tych surowców w Głogowie. Trzeba również podkreślić, że dzięki aktywności nauczycieli i uczniów poszerza się krąg osób wspierających kampanię. Uczestniczą w niej także rodzice i mieszkańcy osiedli. 


W bieżącym roku szkolnym głogowskie placówki oświatowe zebrały łącznie:
Puszki aluminiowe 3308,4 kg
Makulatura 35032,01 kg
Baterie 1992,5 kg
Nakrętki 2046 kg

NAJWIĘCEJ PUSZEK ZEBRAŁY:

tabela1

NAJWIĘCEJ MAKULATURY ZEBRAŁY:

tabela2

NAJWIĘCEJ BATERII ZEBRAŁY:

tabela3

NAJWIĘCEJ NAKRĘTEK PLASTIKOWYCH ZEBRAŁY:

tabela4

Kampania ma swój wymiar edukacyjny – uczy dzieci podstawowych nawyków
i troski o czystość najbliższego środowiska. Pomaga w Głogowie w prowadzeniu segregacji odpadów na terenie miasta.

GALERIA ZDJĘĆ Z TEGOROCZNEGO ROZDANIA NAGRÓD

album

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Krzysztof Skorobogaty tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15