Menu
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Jest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Komunikat Prezydenta Głogowa

W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (zarządców) terenów.

Usługi związane z odbieraniem odpadów są prowadzone tak jak do tej pory (nie wprowadzono żadnych ograniczeń). Z uwagi na to, żeby uniknąć kontaktu załóg śmieciarek na terenie bazy pracownicy poszczególnych pojazdów mają przesunięty czas pracy. W związku z powyższym odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał od godziny 600 do 2200

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zarówno przy ulicy Transportowej jak i przy Przemysłowej 7A) funkcjonują normalnie, w godzinach 1000 do 1800 w dni powszednie oraz w 800 – 1600 w soboty. Na terenie PSZOK-ów obowiązują ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa (szczególnie unikanie kontaktu pomiędzy mieszkańcami).

Uruchomiona została wiosenna akcja „wystawka” – operator systemu będzie odbierał odpady gabarytowe. Harmonogram wywozu odpadów został dostarczony właścicielom nieruchomości (w zabudowie jednorodzinnej) i zarządcom (w zabudowie wielorodzinnej), jest również zamieszczony na stronie czystyglogow.pl.

Trwa zgodny z harmonogramem odbiór odpadów zebranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej. Z uwagi na rozpoczęcie prac sezonowych znacząco wzrasta ilość wytworzonych odpadów zielonych i bio. Odpady te są odbierane WYŁĄCZNIE w workach systemowych (przekazywanych przez operatora). Jeśli na nieruchomości zostanie wytworzona większa ilość odpadów, których nie da się umieścić w workach systemowych (brązowych) NALEŻY je dostarczyć nieodpłatnie do PSZOK-ów.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 767265401.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl; pod numerem telefonu +48 767265471, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1.c RODO , ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z dnia 2017r, poz.201), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz.1289) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz firmy serwisowe oprogramowania informatycznego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

startowa

Zaproszenie

Zapraszamy na wystawę organizowaną w ramach  kolejnej  edycji Głogowskich Dni Recyklingu.

Wystawa odbędzie się w dniach 24-28 września 2018r. w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Głogowie.

Na miejscu wiele ciekawych informacji o recyklingu, jego zastosowaniu a także praktyczne porady ekspertów.

Każdy z odwiedzających wystawę  otrzyma miły upominek.

Wstęp jest bezpłatny.

Informacja

Informujemy, że w dniu 16.09.2016r.(piątek) Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi z powodu dezynsekcji będzie czynny do godziny 15:00.

Deklaracje dot. opłat z tytułu gospodarki odpadami można składać w Galerii Glogovia do godziny 17:00

Informacja

Uprzejmie informujemy, że DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. W dniu 25.03.2016  będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00 natomiast kasa będzie czynna  od 8:00 do 11:30

Dni wolne

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 marca 2015r.

informujemy, że w związku ze świętem przypadającym w sobotę 26 grudnia 2015r. ustala się 24 grudnia 2015r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art.

130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502).

Informujemy, że w dniu 24.12.2015r. Urząd Miejski w Głogowie będzie nieczynny

Informujemy, że 31 grudnia z przyczyn technicznych i konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Głogowie czynne będą do godz. 11.30

Warsztaty ekologiczne

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym tj. poniedziałek (23.11.2015r.) odbyły się pierwsze z zaplanowanych na ten rok warsztatów ekologicznych dla dzieci z przedszkoli Nr 2 i 3. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach współpracy z fundacją RECAL, której serdecznie DZIĘKUJEMY. Pan Wojciech Wawrecki, członek fundacji w sposób dostosowany do wieku dzieci mówił o recyklingu i segregacji odpadów. Nasze przedszkolaki wykazały się ogromną wiedzą z zakresu ekologi pilnie i z uwagą uczestniczyły w przygotowanym panelu dyskusyjnym oraz aktywnie brały udział w grach ekologicznych. Każdy z uczestników otrzymał upominek i oczywiście WIELKĄ WIEDZĘ, która mamy nadzieję będzie przekazywana dalej zarówno rówieśnikom jak i członkom rodziny, w ten sposób zwracając uwagę na konieczność segregacji odpadów.

Czytaj więcej: Warsztaty ekologiczne

„Czyściciele Świata” sprzątają Głogów 2015 r.

Miło nam poinformować, iż w dniach 18 i 21września 2015r. odbywa się kolejna edycja akcji „Sprzątanie Świata”.

Wszystkie palcówki oświatowe  zaproszone do udziału w akcji aktywnie w niej uczestniczą.

D Z I Ę K U J E M Y

Szkołom Podstawowym NR : 2, 3,  6, 7,10, 12, 13, 14 „Aslan”
ORAZ
GIMNAZJOM NR 1, 2, 3, 4, 5

Wszystkim uczestnikom akcji, zarówno gronu pedagogicznemu za wzorową ekologiczną postawę jak i dzieciom i młodzieży, która w tych dniach będzie aktywnie uczestniczyć w sprzątaniu ulic naszego miasta.

“Segregacja Rewelacja 3” – piknik ekologiczny

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, powiatu głogowskiego a w szczególności przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz całe rodziny, którym tematyka ochrony środowiska oraz poszanowania energii nie jest obca.

22-23.04.2015 r, (Dni Matki Ziemi) w godzinach 11.00-17.00 w Głogowie, na Placu przy Ratuszu  będzie gościł AUTOBUS ENERGETYCZNY,

Czytaj więcej: “Segregacja Rewelacja 3” – piknik ekologiczny

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Izabela Bauć tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15