Menu
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Jest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Komunikat Prezydenta Głogowa

W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (zarządców) terenów.

Usługi związane z odbieraniem odpadów są prowadzone tak jak do tej pory.

Z uwagi na to, żeby uniknąć kontaktu załóg śmieciarek na terenie bazy pracownicy poszczególnych pojazdów mają przesunięty czas pracy. W związku z powyższym odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał od godziny 600 do 2200

Zmiany w odbiorze bioodpadów –zmiany dotyczą mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych.

Z uwagi na rozpoczęcie prac sezonowych znacząco wzrasta ilość wytworzonych odpadów zielonych i bio. Odpady te są odbierane WYŁĄCZNIE w workach systemowych (przekazywanych przez operatora).

W związku z zagrożeniem epidemicznym i w celu zapewnienia ciągłości wywozu odpadów informujemy, że z dniem 6 kwietnia 2020 r. odpady BIO (brązowe worki) będą odbierane
w liczbie do 3 worków maksymalnie jednorazowo z posesji. W przypadku większej ilości odpadów BIO do dyspozycji mieszkańców pozostają Punkty Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. Jednocześnie informujemy o zmianach dotyczących ich godzin otwarcia (poniżej).

Zmiany w PSZOK  -  zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców.

W związku z zagrożeniem epidemicznym GPK-SUEZ Głogów w porozumieniu z Gminą Miejską w Głogowie wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.
Na terenie PSZOK-ów obowiązują ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa (szczególnie unikanie kontaktu pomiędzy mieszkańcami).

Z dniem 6 kwietnia punkty te czynne będą:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 (przerwa techniczna 13.00 – 13.30)
oraz w sobotę 8.00-14.00 (przerwa techniczna 11.00-11.30).

PSZOK-i znajdują się w 2 miejscach, przy ul. Przemysłowej 7a i ul. Transportowej.
PSZOK – ul. Przemysłowa 7a – tel. 515 224 608
PSZOK – ul. Transportowa – tel. 507 727 963

 

Trwa zgodny z harmonogramem odbiór odpadów zebranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 767265401.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl; pod numerem telefonu +48 767265471, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1.c RODO , ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z dnia 2017r, poz.201), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz.1289) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14lipca 1983r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz firmy serwisowe oprogramowania informatycznego.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Setka dzieci z głogowskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów otrzymała dziś nagrody w związku z zakończeniem akcji ekologicznej „Czyściciel Świata w roku szkolnym 2014-2015”. W konkursie udział wzięły 24 placówki oświatowe poniżej lista nagrodzonych placówek oraz ilości odebranych odpadów.

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODDANYCH NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

MAKULATURA: 8780 Kg

BATERIE: 820 Kg

ELEKTORODPADY: 2060 Kg

NAKRĘTKI: 2295 Kg

ALUMINIUM: 81 Kg

ILOŚCI ODPADÓW ZEBRANE W PRZELICZENIU NA JEDNEGO UCZNIA/ PRZEDSZKOLAKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO DANEJ PLACÓWKI:

Przedszkole Publiczne Nr 1 – 4,26 kg

Przedszkole Publiczne Nr 2- 0,81 kg

Przedszkole Publiczne Nr 3- 2,34 kg

Przedszkole Publiczne Nr 5 – 0,5 kg

Przedszkole Publiczne Nr 6 – 3,6 kg otrzymało dodatkowo w Kategorii Puszki Aluminiowe wyróżnienie od fundacji RECAL w postaci nagrody rzeczowej - WIEŻY STEREO

Przedszkole Publiczne Nr 7- 0,69 kg- otrzymało dodatkowo wyróżnienie w kategorii puszki aluminiowe od AG EKO Aneta Gonera- nagroda rzeczowa- sprzęt RTV, w Kategorii Puszki Aluminiowe wyróżnienie od fundacji RECAL w postaci nagrody- Przedstawienie w placówce pt. „Ala w Alulandii

Przedszkole Publiczne Nr 9 – 1,5 kg

Przedszkole Publiczne Nr 10 – 5,56 kg otrzymało dodatkowo w Kategorii Puszki Aluminiowe wyróżnienie od fundacji RECAL w postaci nagrody - Przedstawienie w placówce pt. „Ala w Alulandii”

Przedszkole Publiczne Nr 17 – 1,47 kg

Przedszkole Publiczne Nr 19 – 0,59 kg

Przedszkole Publiczne Nr 20- 2,6 kg – otrzymało główną nagrodę od AG EKO w kategorii Nakrętki- sprzęt RTV

Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5,24 kg – otrzymała główną nagrodę od AG EKO w kategorii Makulatura- sprzęt RTV, w Kategorii Puszki Aluminiowe wyróżnienie od fundacji RECAL w postaci nagrody rzeczowej – Tablet

Szkoła Podstawowa NR 3 – 10,67 kg otrzymała wyróżnienie w kategorii puszki aluminiowe od AG EKO Aneta Gonera- sprzęt RTV

Szkoła Podstawowa Nr 6 – 1,28 kg otrzymała główną nagrodę od AG EKO w kategorii Baterie- sprzęt RTV

Szkoła Podstawowa Nr 7- 1,86 kg otrzymała główną nagrodę od AG EKO w kategorii Elektroodpady- sprzęt RTV, Kategoria Puszki Aluminiowe wyróżnienie od fundacji RECAL w postaci nagrody - Zaproszenia na ZIELONĄ SZKOŁĘ

Szkoła Podstawowa Nr 10- 5,55 kg otrzymała w Kategorii Puszki Aluminiowe wyróżnienie od fundacji RECAL w postaci nagrody rzeczowej – Tablet

Szkoła Podstawowa Nr 12 – 0,53 kg

Szkoła Podstawowa Nr 13 – 2,42 kg

Szkoła Podstawowa Nr 14- 0,71 kg

Gimnazjum Nr 1 – 0,14 kg

Gimnazjum Nr 2- 3,49 kg

Gimnazjum Nr 3- 1,33 kg otrzymało wyróżnienie w kategorii puszki aluminiowe od AG EKO Aneta Gonera- sprzęt RTV

Gimnazjum Nr 5 – 0,98 kg

Gimnazjum Nr 6 – 19,45 kg

 

Łączna kwota przeznaczona na nagrody przez Gminę Miejską Głogów to 6000 zł. Przekazano 100 nagród indywidualnych i 24 nagrody dla placówek oświatowych biorących udział w konkursie. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie i zgłoszone przez placówki oświatowe otrzymały nagrody rzeczowe.

 

Konkurs organizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa przy współpracy z firmą AG EKO Aneta Gonera.

SPONSORAMI NAGRÓD W KONKURSIE EKOLOGICZNYM „CZYŚCICIEL ŚWIATA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SĄ :

Gmina Miejska Głogów- nagrody indywidualne dla dzieci, nagrody w postaci akcesoriów sportowych oraz książek dla placówek

Firma AG- EKO Aneta Gonera- sprzęt RTV reprezentowaną przez Panią Anetę Gonerę

Fundacja Ekologiczna RECAL- sprzęt RTV, zaproszenie na zieloną szkołę, przedstawienie artystyczne, reprezentowana przez Pana Artura Łobockiego – Członka Zarządu Fundacji RECAL

Zapraszamy do galerii

 

album

album

album

album

album

album

album

Godziny pracy

 • Poniedziałek 07:30 - 15:30
 • Wtorek 07:30 - 15:30
 • Środa 07:30 - 15:30
 • Czwartek 07:30 - 15:30
 • Piątek 07:30 - 15:30

Urząd Miejski w Głogowie

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

 • Robert Myśków tel. 76 726-54-80
  Urząd Miejski w Głogowie
  ul. Rynek 10 , pokój 243

Wydział Ochrony Środowiska

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Poczdamska 1
67-200 Głogów

 • Kierownik - Bożena Stanicka tel. 76 853 38 18

 • Inspektor - Irena Raszkiewicz tel. 76 853 38 13

 • Inspektor - Beata Zagumna tel. 76 853 38 16
 • Podinspektor - Izabela Bauć tel. 76 853 38 14

 • Pomoc administracyjna - Angelika Krzemień tel. 76 853 38 12

 Dział Księgowości :

 •   Księgowa - Barbara Tomaszewska tel. 76 72 65 579

 •   Kasa - Referent Lucyna Sękowska tel. 76 853 38 17

Referat Windykacji

 •   Podinspektor - Dorota Baraniak tel. 76 853 38 15

 •   Podinspektor - Monika Prorok  tel. 76 853 38 15