Informujemy, że z dniem 01.04.2021 r. Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
przeniesiony został do budynku Urzędu Miejskiego przy Rynku 10

Witamy na stronie www.czystyglogow.pl
Herb miasta GłogówJest to oficjalna strona Gminy Miejskiej Głogów, która ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom Głogowa kwestie dotyczące zorganizowanego gminnego systemu gospodarki odpadami. Umieszczane treści pozwalają przybliżyć zasady segregacji odpadów, oraz właściwy sposób postępowania z tzw. odpadami problematycznymi. Jest to również platforma umożliwiająca stały kontakt z mieszkańcami Głogowa i bieżące informowanie ich o wprowadzanych zmianach oraz organizowanych eko-akcjach na terenie Gminy Miejskiej Głogów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie oraz do udziału we wszystkich ekologicznych projektach realizowanych przez Gminę Miejską Głogów.
Pracownicy Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działaniach w zakresie ekologii

Strona internetowa DGL EKO(Link otwiera się w nowym oknie)

 


Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Głogów

Zasady selektywnej zbiórki

W Głogowie znajduje się kilkaset “gniazd” do segregacji odpadów. Zawierają one ok. 1000 szt. pojemników typu “dzwon”,  wszystkie mają pojemności od 1,5 do 2,5 m3. “Dzwony” mają 3 kolory. Kolor biały służy do zbiórki szkła bezbarwnego, kolor zielony do szkła kolorowego, a kolor niebieski do zbiórki papieru - makulatury. Natomiast pojemnik “osiatkowany” służy do  zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych typu “pet” – butelki plastikowe. Do „Dzwonów” segregują odpady mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej, natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą segregować odpady w systemie workowym. Worki mają 4 kolory: worek żółty - plastik, worek zielony – szkło kolorowe, worek biały – szkło bezbarwne, worek niebieski – makulatura. Mieszkańcy Głogowa wrzucając odpady do w/w pojemników lub worków powinni zwrócić szczególną uwagę na jakość wrzucanych odpadów, chcąc pomóc środowisku i powodując że segregacja będzie efektywna.


Mieszkańcy Głogowa wrzucając odpady do w/w pojemników powinni zwrócić szczególną uwagę na jakość wrzucanych odpadów, chcąc pomóc środowisku i powodując że segregacja będzie efektywna. 

Szkło

Jak zbierać szkłoDo pojemników na szkło można wrzucać:

•    butelki i słoiki po napojach i żywności,
•    szklane flakony,
•    inne szklane przedmioty wykonane z grubego szkła,
•    opakowania szklane po kosmetykach,
po usunięciu z nich nakrętek, kapsli, korków oraz papierowych etykiet

Do pojemników na szkło nie można wrzucać:

•    ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
•    luster,
•    szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
•    szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
•    żarówek i lamp neonowych, fluorescencyjnych,
•    szkła żaroodpornego,
•    szkła okularowego, plastikowego, zbrojonego.
•    szyb okiennych i samochodowych.


Odpady ze szkła nie powinny być zabrudzone, należałoby je przed wrzuceniem opróżnić z zawartości oraz opłukać wodą. Aby nie przyciagały zwierząt. Należy także zdjąć zakrętkę lub przykrywkę (metalowe lub plastikowe), ponieważ mogą być odzyskiwane z innymi surowcami.

Papier

Jak zbierać papierDo pojemników na papier można wrzucać:

•    gazety i czasopisma, książki, zużyte zeszyty, koperty, reklamy,
•    inny papier - makulatura powinna być sucha,
•    kartony i tekturę zwykłą i falistą,
•    worki papierowe,
•    ścinki drukarskie,
•    opakowania wielomateriałowe - powinny być całkowicie opróżnione,
po zgnieceniu i usunięciu z nich zszywek, spinaczy, grzbietów z tworzyw sztucznych, folii oraz resztek artykułów spożywczych.


Do pojemników na papier nie można wrzucać:

•    opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
•    kalki technicznej, papieru faxowego, termicznego,
•    prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów,
•    tapet,
•    zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru,
•    papieru z folią,
•    pieluch, artykułów higienicznych.


Odpady z papieru - makulatura powinny zawierać czysty papier: gazety, książki, czyste kartony, a nie różne inne odpady, które nie nadają się do ponownego przetworzenia lub zanieczyszczony papier nie nadający się do przeróbki.

Plastik

Jak zbierać plastik


Do pojemników na plastik można wrzucać:

• zgniecione i puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), kubki po jogurtach itp.,
• zgniecione i puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
• czyste kanistry plastikowe,
• plastikowe worki, torebki, reklamówki, folie opakowaniowe,
po zgnieceniu i usunięciu z nich resztek środków chemicznych i artykułów spożywczych.


Do pojemników na plastik nie można wrzucać:

•    tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
•    opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
•    opakowań po środkach chwasto i owadobójczych,
•    sprzętu gospodarstwa domowego
•    dezodorantów i innych kosmetyków w aerozolu


Odpady typu “pet” butelki plastikowe, przed wrzuceniem, powinny być zgniecone poprzez odkręcenie zakrętki, wypuszczenie z niej powietrza, maksymalne zgniecenie i ponowne zakręcenie nakrętki. Po pierwsze zmniejszy to objetość odpadów segregowanych w domach,  zwiększy się ilość odpadów gromadzonych w poijemnikach, co w efekcie końcowym zmniejszy koszty odbioru surowców (nie będziemy wozić powietrza – całe butelki).

Z  “gniazd” na terenie miasta Głogowa firma GPK – SITA odbiera wysegregowane już odpady.Tak wysegregowane odpady trafają na teren Zakładu Odpadów Komunlanych w Biechowie k/Głogowa, gdzie są ważone, ewidencjonowane i magazynowane, każde w osobnym boksie. Następnie podlegają sprasowaniu (plastik, tektura) lub zmagazynowaniu w kontenerach (szkło).

Wszystkie wysegregowane odpady “pet”, szkło białe i kolorowe oraz papier przechodzą wstępną obróbkę ręczną, ponieważ zawierają dużą ilosć innych odpadów nie podlegajacych segregacji. Przez to, że wrzucane są różne inne odpady, odpady segregowane są rówież oczyszczane przez pracowników Zakładu Odpadów Komunalnych, tak aby mozna je było oddać do dalszej przeróbki. Następnie podlegają sprasowaniu (plastik, tektura) lub zmagazynowaniu w kontenerach (szkło).

Tak przygotowany surowiec wywożony jest do “recyklerów” (firm zajmujacych się odzyskiem segregowanych odpadów do powtórnego pzetworzenia), z którymi GPK - SITA ma podpisane stosowne umowy - do hut szkła i papierni, w celu ponownego wykorzystania w przemyśle. Natomiast odpady typu “pet” butelki plastikowe przetwarzane są przez recyklera na granulat do ponownego wykorzystania w przemyśle opakowaniowym.
W ten sposób zamyka się cykl życia opakowań segregowanych u źródła.

Odbiór surowców wtórnych odbywa się w oparciu o dwa systemy:

system pojemnikowy – skierowany do mieszkańców „zwartej” zabudowy wielorodzinnej bądź instytucji itd.
W ramach tego systemu odpady gromadzone są w pojemnikach typu „dzwon” (papier, szkło) oraz pojemnikach osiatkowanych (plastik).
Odbiór dwóch różnych rodzajów odpadów np. papier i szkło odbywa się poprzez wrzucenie do kontenera podzielonego na dwie komory, dwóch różnych odpadów zachowując ich jednorodność. Dzięki temu nie dochodzi do zmieszania odpadów.

system workowy - skierowany do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej miasta Głogowa 
W ramach tego systemu stosuje się worki z podziałem na następujące frakcje:
•    Worek żółty - plastik
•    Worek zielony – szkło kolorowe
•    Worek biały – szkło bezbarwne
•    Worek niebieski – makulatura

Każdy z mieszkańców otrzymuje cztery worki z podziałem na szkło białe, szkło kolorowe, papier, plastik. Odbiór odpadów  odbywa się z częstotliwością raz w tygodniu. Oznacza to, że prowadząc segregację odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych można maksymalnie rocznie oddać BEZPŁATNIE ok. 22 m³ odpadów gromadzonych selektywnie. Dzięki prowadzonej na taką skalę i w takim zakresie bezpłatnej zbiórce surowców wtórnych od klientów indywidualnych w sposób znaczący zmniejsza się koszt wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych. Warunkiem koniecznym dla odbioru takich surowców jest segregowanie odpadów zgodnie z przyjętym podziałem. W przypadku naruszenia tej zasady będzie możliwe obciążenie mieszkańca dodatkowymi kosztami. 

Na stronie internetowej Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego - SITA Głogów
http://www.gpk-sitaglogow.pl można zapoznać się z harmonogramem bezpłatnego odbioru odpadów segregowanych w systemie workowym dla Miasta Głogów, harmonogramem wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych dla miejscowości gminy Głogów i innych gmin oraz harmonogramem wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych dla Miasta Głogów.

Także inne firmy realizują odbiór tego rodzaju odpadów, zobacz Rejestr firm

1

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Ochrony Środowiska
Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Robert Myśków
67-200 Głogów
Rynek 10, pokój 243
tel. 76 72 65 480

Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

67-200 Głogów
Rynek 10, pok.5
tel. 76 72 65 552
tel. 76 72 65 558
tel. 76 72 65 559